Szociológia alapképzési szak

Szociológia alapképzési szak

 

Általános tudnivalók

Levelező tagozat: 220 000 Ft./félév

A  szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése szociológia szakos szakelőadó
Végzettség szinte alapfokozat
Képzési terület Társadalomtudomány
Képzési idő 6 félév
Szakmai gyakorlat  A szakon nincs szakmai gyakorlat.
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
Képzés ára Nappali tagozat: 240 000 Ft./félév
Szakfelelős

Dr. Grajczjár István egyetemi docens

A szociológia alapképzési szakunkon a hallgatók megtanulják a mai európai, és ezen belül a magyar társadalom jelenségeinek és működésének szakszerű értelmezését és elemzését. Ezzel párhuzamosan hallgatóink megismerkednek különböző társadalom-fejlődési modellekkel, a legkorszerűbb társadalomtudományi elméletekkel és adatfeldolgozási módszerekkel.

 

A szociológia szakon az elméleti-történeti képzés mellett nagy hangsúlyt helyezünk a gyakorlati képzésre is. A hallgatók számos terepgyakorlaton és adatelemzési munkán vehetnek részt, országosan elismert oktatók, kutatók és szakértők vezetésével. Az így szerzett ismeretek birtokában végzett hallgatóink továbbtanulási, illetve munkapiaci elhelyezkedési esélyei nőnek. Végzett hallgatóinkat szívesen alkalmazzák a közvélemény-kutatásban, mediátori feladatkörökben, média-területen, közigazgatásban, nemzetközi és hazai elemzőcégeknél, multinacionális vállalatoknál, szociális-esélyegyenlőségi szervezési munkakörökben, önkormányzatoknál, civil szervezeteknél, tudományos kutató-asszisztensi feladatkörökben, egyetemi és akadémiai projektekben.

Nappali tagozaton hallgatóinknak négy féléven keresztül ingyenes idegen nyelvű képzéseket biztosítunk, ezzel elősegítve a készségszintű nyelvtudás megszerzését.


A szakot szervező  tanszék olyan oktatókkal, kutatókkal és szakértőkkel dolgozik, akik érzékenyek a társadalmi problémákra. Többen kutatták a hajléktalan-világot, vizsgálták a szociális devianciákat, a társadalmi konfliktusokat, a nemi szerepfelfogásokat, a munkaerő-piaci jelenségeket, a politikai radikalizmust, illetve a kirekesztések különféle módozatait. Ez a társadalmi érzékenység garanciája annak, hogy a szakon naprakész ismeretekhez juthatnak hallgatóink aktuális társadalmi problémák vonatkozásában.

 

A szakon oktatott témakörök

Szociológiai alapfogalmak, szociológia- és társadalomtörténet, jogtudomány, politológia, pszichológia, település- és a szegregáció szociológiája, interkulturális viszonyok, munka- és szerezetszociológia, a migráció szociológiája, gazdaság- és válságszociológia, oktatásszociológia, rétegződés és mobilitás, szociálpszichológia, filozófia és kultúratörténet, kulturális antropológia, a globalizáció folyamata, tanulmányírás, statisztika és kutatásmódszertan.

 

Munkaerő-piaci lehetőségek

Hallgatóink elhelyezkedhetnek országos és helyi társadalompolitikai intézményekben, közigazgatási szervezetekben, szociális ellátórendszerekben, települések önkormányzatainál, a civil szférában, multinacionális cégeknél, a különböző társadalomkutatással foglalkozó egyetemi, akadémiai, illetve piaci szférához tartozó intézeteknél, a sajtó és média területén.

 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

Fontos, hogy legalább egy érettségi tantárgyat emelt szinten kell teljesíteni, illetve az alapszakok esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

Ha 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a “felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát” is.

 

DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐKNEK

A pontszámítási lehetőségről a diplomával rendelkezők itt találhatnak részletes tájékoztatást.

Képzési és kimeneteli követelmények

Mintatanterv

Írj nekünk üzenetet!