Oldal kiválasztása

Péterfy Gergely: A nyelvi gépzongora

Péterfy Gergely: A nyelvi gépzongora – Szabad Piac 2023. 2. sz. 64.

DOI:

Letöltés

Péterfy Gergely: A nyelvi gépzongora

A szöveg különböző aspektusokból vizsgálja az emberi és mesterséges intelligencia különbségeit és hasonlóságait az irodalom terén. A szerző kifejti, hogy az irodalom kiszámíthatatlan, elképzelhetetlen és megjósolhatatlan, míg az AI jelenlegi „mentális” állapota az enyhén liberális kispolgáré. Az AI képes reprodukálni szövegeket, de hiányzik belőle az emberi szenvedély és kreativitás, amely nélkül az irodalom nem létezhet. Emellett a szöveg kitér arra is, hogy az emberek nagy része nem rendelkezik megfelelő nyelvi kompetenciával és szenvedéllyel az irodalomhoz, míg az AI ezen a területen előnyt élvez. A szerző hangsúlyozza az irodalom emberiességét, az emberi érzelmek és tapasztalatok kifejezésének fontosságát, amelyeket az AI jelenleg nem képes autentikusan megjeleníteni.

Kulcsszavak: irodalom, AI, kreativitás, szenvedély, reprodukció, nyelvi kompetencia

The linguistic machine piano

The text examines the differences and similarities between human and AI in the field of literature from different angles, explaining that literature is unpredictable, unimaginable and unpredictable, while the current „mental” state of AI is that of the mildly liberal petty bourgeois. AI can reproduce texts but lacks the human passion and creativity without which literature cannot exist. The text also points out that the majority of people lack the linguistic competence and passion for literature, while AI has an advantage in this area. The author stresses the humanity of literature, the importance of expressing human emotions and experiences, which AI is currently unable to authentically represent.

Keywords: literature, AI, creativity, passion, reproduction, linguistic competence