Oldal kiválasztása

Danyi József: Természetes unintelligenciánk – kognitív torzításaink és a mesterséges intelligencia

Danyi József: Természetes unintelligenciánk – kognitív torzításaink és a mesterséges intelligencia – Szabad Piac 2023. 2. sz. 21.

DOI:

Letöltés

Kevés olyan téma van, ami egyszerre és ilyen hevesen mozgatja meg a tudóstársadalom, a technológia véleményvezérei és a bulvár világát. A mesterséges intelligencia legfrissebb fejlesztései képesek voltak mindhárom közösségben vitákat és jóslatokat, csodálatot és félelmeket generálni. A köznyelv úgy fogalmazna, hogy „felkorbácsolta az érzelmeket”. A mesterséges intelligencia legújabb funkciója, az értelmes emberi nyelv szimulációja olyan képesség, amire adott reakciónk – az ember gondolkodási folyamatainak ismeretében – egyáltalán nem meglepő. A jövendölések, félelmek nagy része kognitív torzításainkkal, valóságérzékelésünk tendenciózus hibáival magyarázható. Ezek a korántsem racionális mentális folyamatok nemcsak magyarázatot adnak az érzelmekkel telített reakcióinkra, hanem segíthetnek az emberi agy, az egyéni és közösségi emberi viselkedések mélyebb megismerésében. Az MI vizsgálatának fontos nézőpontja az emberi gondolkodási képességek megértése, illetve annak az alapvető kognitív torzításnak a legyőzése, hogy (társadalmi) problémáinkat is valamilyen külső, tőlünk független tényező számlájára írjuk. Az MI szociálpszichológiai szempontból az emberiség által saját maga elé állított újabb szelekciós kihívás, az alkalmazkodás a racionalitás, az önreflexió képességétől függ.

Kulcsszavak: Mesterséges intelligencia, intuíció, érzelem, kognitív torzítás, becsapás, önbecsapás

József Danyi: Our natural unintelligence – cognitive biases and artificial intelligence

Abstract: There are few topics that simultaneously and with such intensity touches the worlds of science, technology opinion leaders and the tabloids. The latest developments in artificial intelligence have been able to generate debate, prediction, wonder and fear in all three communities. Layman would say it has “stirred up emotions”. The newest function of artificial intelligence, the simulation of intelligent human language, is a capability to which our reaction is not at all surprising given our knowledge of human thought processes. Most of our predictions and fears can be explained by our cognitive biases, by our tendency to make mistakes in our perception of reality. These highly irrational mental processes not only explain our emotion-lead reactions to AI, but can also help us to gain a deeper understanding of the human brain and of individual and collective human behaviour. An important perspective for the study of AI is to understand human thinking and to overcome the basic cognitive bias of attributing our (social) problems to some external factor independent of us. From a social-psychological point of view, AI is another selection challenge that humanity has set itself, and adaptation depends on the capacity for rationality and self-reflection.

Keywords: artificial intelligence, intuition, emotion, cognitive bias, deception, self-deception