Oldal kiválasztása

András Ferenc: Igazság újratöltve

András Ferenc: Igazság újratöltve – Szabad Piac 2023. 2. sz. 10.

DOI:

Letöltés

András Ferenc: Igazság újratöltve

Mi szükséges ahhoz, hogy értelmezhető adatsort hozzunk létre? A természetes nyelvben a referencia rögzítése az az eljárás, amely választ kínál erre a kérdésre, ennek során válik megkerülhetetlenné, hogy milyen módon léphetünk kapcsolatba azzal, ami nem nyelvi, ami a nyelvvel megragadható. Mivel az adatok éppen úgy az értelmezés tárgyai, mint a nyelvi megnyilvánulások, ezért a referálás módjának elvárásai itt is érvényesek lesznek.

Amellett fogok érvelni, hogy a mesterséges intelligencia működésbe hozásának kihívásai mindenekelőtt filozófiai kihívások. Ez azt jelenti, hogy az MI hatékonyságának sikere a filozófia tradicionális módszereinek sikerén áll vagy bukik. Talán ez lehet a magyarázata annak, miért félünk jobban az MI-től, mint az összes, korábban létrehozott eszközeinktől. A filozófiánkra van szüksége ahhoz, hogy működjön – ettől lesz ijesztően emberi.

Kulcsszavak: MI, referencia, kommunikáció, megértés, Kant, Frege, Davidson, logikai grammatika

Ferenc András: Truth Reloaded

What is required to create an interpretable data set? Fixing the reference in natural language is the procedure that offers an answer to this question. In the course of which it becomes inevitable how we can interact what can be grasped by language. Since the data are the subject of interpretation just like the expressions of language, the criteria of the referencing method will be valid here as well.

I will argue that the challenges of operating artificial intelligence are first and foremost philosophical challenges. This means that the success of the effectiveness of AI depends on the success of the traditional methods of philosophy. Perhaps this explains why we fear AI more than all the things we have created before. It needs our philosophy to be born, which is why it is frighteningly human.

Keywords: AI, reference, communication, understanding, Kant, Frege, Davidson, grammar of logic