Oldal kiválasztása

Alföldi István: A vessző

Alföldi István: A vessző – Szabad Piac 2023. 2. sz. 48.

DOI:

Letöltés

Alföldi István: A vessző

A cikk egyértelmű állást kíván foglalni a mesterséges intelligencia jövőjével kapcsolatban. Áttekintve az MI múltját és jelenét, arra próbál választ találni, mit kell tennünk közösen annak érdekében, hogy az MI a jövőben valamennyiünk hasznára lehessen. Nagyon sok veszéllyel kell tisztában lennünk, de megfelelő tudatosítással, a felhasználói, fejlesztői és különösen a döntéshozói felelősség megfelelő alkalmazásával elérhető az MI pozitív oldalának gyors, és mindannyiunk számára jelentős előrelépést biztosító haszna. A cikk külön is foglalkozik a hazai helyzettel, a DESI index nagyon rossz – feltétlenül hatékonyan fejlesztendő – állapotával. Az MI pozitív oldalának egyik legjobb példajaként, az egészségügyben való MI alkalmazás rövid áttekintésére is kitérünk.

Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, veszélyek, előnyök, felelősség, DESI index, szingularitás

István Alföldi: The Comma

The article wants to take a clear position on the future of artificial intelligence. Reviewing the past and present of AI, it tries to find an answer to what we need to do together to make AI beneficial for all of us in the future.  We have to be aware of many dangers, but with proper awareness, the proper application of user, developer and especially decision-maker responsibility, we can achieve the fast and significant progress that AI’s positive side can provide for all of us. The article also deals with the Hungarian situation, the very bad – urgently and efficiently to be developed – state of the DESI index. As one of the best examples of AI’s positive side, we also touch on a brief overview of AI application in health care

Keywords: artificial intelligence, threats, benefits, liability, DESI index, singularity