Oldal kiválasztása

Szabó Márton: Retorika és társadalom. Vázlat a társadalomtudomány retorikai paradigmájáról

Szabó Márton: Retorika és társadalom. Vázlat a társadalomtudomány retorikai paradigmájáról – Szabad Piac 2023. 1. sz. 16.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2023.1.3

LETÖLTÉS

A tanulmány először egy általánosan elterjedt nézetet igyekszik cáfolni, amely a modernitás nyomán terjedt el. Ezek szerint a retorika pusztán hatásos beszéd, amely a tudott igazságot teszi elfogadottá vagy manipulációs célt szolgál. A megelőző mintegy kétezer évben azonban a retorika az európai gondolkodás megbecsült diszciplínája volt. A tanulmány Giambattista Vico, Friedrich Nietzsche, Henry Johnstone, Kenneth Burke és Paul Ricoeur retorikatani megállapításait elemezve mutatja be ennek a felfogásnak tathatatlanságát és egy új retorika kiformálódását. Ez ismét filozófiai komolyságot és távlatot ad a retorikai praxisnak, amelynek elmélete egy új megismerést és új szemléletű társadalmi valóságot ír le. A megismerés középpontjában a metafora áll, amely mindig egy összetett értelem megjelenítése. A társadalmi valóságnak pedig a tanulmány hat meghatározó vonását mutatja be: humanista, értelmezésközpontú, megalkotott, lehetőség uralja, valamint dialektikus és heurisztikus kategóriák alkotják.

Kulcsszavak: retorika, metafora, társadalom, humanizmus, értelmezés, konstrukció, lehetőség, dialektika, heurisztikus