Oldal kiválasztása

Grajczjár István – Pauló Edit: Gondolatok háborúról és szolidaritásról

Grajczjár István- Pauló Edit: Gondolatok háborúról és szolidaritásról – Szabad Piac 2023. 1. sz. 119.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2023.1.12

LETÖLTÉS

Az Ukrajnában több mint egy éve zajló háború miatt 2022-ben egy újabb menekülthullám söpört végig Európán. Magyarországon a lakosság szolidaritási akciókkal igyekezett segíteni az ukrajnai menekülteken, aminek mértéke különösen a 2015-ös menekültválságban tapasztalt reakciókhozképest kiugró. A konfliktus elhúzódásamellett tapasztalható gazdasági visszaesés, áruhiány és áremelkedés, az életszínvonal csökkenésétől és az általános deprivációtól való félelem azonban a szolidaritás kifulladásához vezethet, ahogy arra számos kutatás felhívja a figyelmet. A megélhetési nehézségek, valamint egy politikai haszon érdekében felszított morális pánik is menekültellenessé változtathatja a ma még elfogadó, támogató környezetet. Egy gondolatkísérlet keretében azt vizsgáltuk meg, hogy egy ilyen forgatókönyv esetén mely társadalmi csoportok lennének azok, amelyek nagy biztonsággal állíthatóan hosszabb távon is támogatnák az ukrajnai menekülteket. A jelen helyzet vizsgálatához aktuális kutatások eredményeit tekintjük át, illetve az European Social Survey egyes köreinek adatait elemezzük. Az extrapolációs kísérlethez egy 2017-es felmérés eredményeire támaszkodunk, figyelembe véve a korábbi és mostani menekülthullám különbségeit. Eredményeink szerint nem a szociodemográfiai sajátosságok, a társadalmi helyzet, a nyertes-vesztes pozíció vagy deprivációpercepció befolyásolja a szolidaritási szándékot, vagyis a menekültellenes és a menekülteket támogató attitűdök ezektől függetlenül szövik át a társadalmunkat. Azonban hosszú távon és biztosan a nyitott gondolkodású, inkluzív beállítódású, etatista, vagyis a hazai szociális kisebbségeket is támogató, a baloldali ellenzékre szavazó polgárok azok, akik továbbra is támogatnák a menekülteket.

Kulcsszavak: háború, menekültválság, szolidaritás, inkluzív és exkluzív attitűdök, politikai orientáció