Oldal kiválasztása

Böröndy Júlia: Nőként a városban: A nők férfiaktól eltérő városhasználati szokásainak – és az azokra vonatkozó kutatások – rövid áttekintése

Böröndy Júlia: Nőként a városban: A nők férfiaktól eltérő városhasználati szokásainak – és az azokra vonatkozó kutatások – rövid áttekintése – Szabad Piac 2023. 1. sz. 89.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2023.1.9

LETÖLTÉS

A nők városhasználati szokásai és az ezekben kirajzolódó mintázatok vizsgálata egy viszonylag fiatal kutatási terület. Noha a téma nemzetközi szakirodalma egyre nő, magyar nyelvű forrásokat még mindig csak elenyészve találhatunk a tárgyban, ebből fakadóan a hazai viszonyok többnyire reflektálatlanok maradnak. Írásom célja, hogy a teljesség igénye nélkül – hiszen több évtized eredményeit ilyen terjedelemben összefoglalni lehetetlen vállalkozás lenne – rövid áttekintőt és kapaszkodót nyújtson, példákat villantson fel a nők férfiaktól eltérő városhasználati szokásairól és az ezek hátterében álló faktorokról, bővebben vizsgálva a városszerkezet, mobilitás és biztonságérzet kérdéskörét. A témát interdiszciplináris mivoltából eredően én is interdiszciplinárisan vizsgálom, a téri és társadalmi vonatkozásokat egyaránt érintve.

Kulcsszavak: nemek, városszociológia, társadalmi-fizikai környezet, épített környezet