Oldal kiválasztása

Merkovity Norbert: Figyelem és diktatúra? A figyelemalapú politika mint stratégiai cselekvés

Merkovity NorbertFigyelem és diktatúra? A figyelemalapú politika mint stratégiai cselekvés – bad Piac 2021. 1. sz. 40-51.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2021.1.6

Letöltés

A figyelem mint a választók szűkös fizetőeszköze és a politikusok által kívánt áru újfajta stratégiákat teremt a politikai kommunikációban. A stratégiák értelmezési keretet kínálnak, ami révén vizsgálható a politikusok online kommunikációja. Ez a keret magyarázható az algoritmusok által, a közgazdasági és pszichológiai folyamatok segítségével, de akár a politikai kommunikáció és a politikai stratégia révén is. Mindezek közösen teremtik meg azt a miliőt, amiben a ma ismert politikai cselekvés (politics) működik. Az, hogy mennyire diktatórikus ez a környezet, meghatározott-e a technológia által, vagy esetleg önként vállalt politikai viselkedés, vita tárgyát képezheti. A tanulmányban arra vállalkozunk, hogy bemutassuk azokat a főbb gondolatokat, amelyek segítségével kutatható a politikusok mediatizációja és perszonalizációja, nem utolsósorban pedig a politikai viselkedés néhány alapvonása a hibrid médiarendszerek világában. A figyelem fogalmának pszichológiai és közgazdaságtudományi áttekintése után különbséget teszünk a figyelempolitika (attention politics) és a figyelemalapú politika között (attention-based politics). Amellett érvelünk, hogy a közösségi média platformokon tapasztalható politikai kommunikáció a figyelemért folytatott harc segítségével elemezhető.