Oldal kiválasztása

Gyekiczky Tamás: SYSTEM ERROR? A jog rendszere és a Digitális Társadalom

Gyekiczky Tamás: SYSTEM ERROR? A jog rendszere és a Digitális Társadalom – Szabad Piac 2021. 1. sz. 52-65.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2021.1.7

Letöltés

Egyre több szó esik napjainkban a jogrendszer és a digitális világ kapcsolódásáról. A közvélekedések forgatagában a jogi szabályozást sürgető vélemények éppúgy megtalálhatók, mint a jog kiiktatását megcélzó álláspontok. A kérdés azonban az, valóban lehetséges-e a jog eszközeivel, azok átalakítása nélkül hatékony szabályozó hatást kifejteni? A tanulmány elsősorban erre a kérdésre keresi a választ. A jog rendkívül összetett rendszer, normák, értékek, intézmények, gyakorlatok és hagyományok összessége. A modern, globális hálózati jog ráadásul több szabályozási központtal rendelkezik, a nemzetközi autoritások mellett a szabályozó szerepkörre bejelentkeztek a nemzeti és regionális jogalkotók is. A szabályok kialakításának monopóliuma elveszett. Az alaposabb elemzés a szabályozás számos akadályára bukkan a jog belső világában, a jogi hagyományokban. A digitális világra nem
alkalmazhatók az emberi magatartások regulációját középpontjába állító jogi megoldások, ráadásul a digitális tér bizonyos részei elérhetetlenek a nyílt, és demokratikus konszenzus által létrehozott jogi eszközökkel. A joggyakorlat mindezek ellenére nem kevés biztató példát mutat fel. Léteznek olyan részleges, vagy részletekre kiterjedő megoldások, amelyek hatékonyan tudják ellátni a digitális világ belső konfliktuskezelésének feladatát. Ehhez a bürokratikus jogalkotások esetében megtapasztalt folyamatkezeléstől eltérően sokkal nagyobb rugalmasságra van szükség, dinamikus, menedzser szemléletű szabályozási gyakorlatra. Szakítani kell azonban számos, korábban jól bevált jogi megoldással, tekintet nélkül azok eredetére vagy hosszú időn keresztül fennálló fontosságukra.