Oldal kiválasztása

Demeter Márton: Imperializmus a tudományban

Demeter Márton: Imperializmus a tudományban – Szabad Piac 2021. 2. sz. 13-22.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2021.2.3

Letöltés

A tanulmány a tudástermelés, szűkebben az akadémiai tudástermelés világrendszerszintű működését mutatja be az akadémiai tőkefelhalmozás, az akadémiai munka és termelékenység fogalmaival. A tudástermelési mező jellegzetes példáin, az oktatási és
kutatási nemzetköziesítés stratégiáin és mítoszain keresztül a tanulmány amellett érvel, hogy a neoliberális akadémiai kapitalizmus szuperstruktúrája leírható az imperializmus rokon fogalmainak segítségével, és a piacgazdaságban megfigyelt – főként a tőkefelhalmozás egyenlőtlenségein alapuló – aránytalanságok az akadémiai szféra működésére is tökéletesen
jellemzőek. Gyakorlati példák gyanánt a tanulmány bemutatja az akadémiai szféra néhány jellemző ágenciájának centrum/periféria viszonyait, amelyek az akadémiai tevékenységeket geopolitikailag is leírható, hierarchikus rendszerbe szervezik.