Oldal kiválasztása

Balogh Csaba, Dragon Zoltán, Mátyus Imre, Pusztai Bertalan: A közösségi média hatása az egészséggel kapcsolatos elképzelésekre és a testképre

Balogh Csaba, Dragon Zoltán, Mátyus Imre, Pusztai Bertalan: A közösségi média hatása az egészséggel kapcsolatos elképzelésekre és a testképre – Szabad Piac 2021. 2. sz. 62-77.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2021.2.7

Letöltés

2017 őszén – a Szegedi Tudományegyetem EFOP 361-es projektje keretében – médiatudományi kutatások kezdődtek az egészség diskurzusának mediatizációjáról a Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéken. A számos altémában zajló vizsgálatok egyik iránya a test mediatizációjával, a közösségi médiában megjelenő testképek hatásával foglalkozik. Feltételezésünk szerint egészségről és betegségről, egészséges és esztétikus testről való elképzeléseinket nagymértékben befolyásolja a közösségi média. Különösen erős hatást feltételezhetünk a digitális bennszülött Z generáció tagjai esetében, akik számára az önmediatizáció rutinszerű gyakorlat. 2020 tavaszi kutatásunkban egy kismintás kísérleti kutatást kombináltunk kiválasztott Instagram profilok kommentjeinek elemzésével. Kutatásunk nem reprezentativitásra törekszik, hanem egy szociokulturálisan heterogén csoport (az
egyetemista fiatalok) körében végzett feltáró jellegű vizsgálat, amely publikus képeken és diskurzusokon keresztül igyekszik vizsgálni a médiahasználat és a testkép viszonyát.