Oldal kiválasztása

Mihalik Judit: A bizonytalanság radikalizmusa: egy gondolati térkép a fogalom értelmezéséhez

Mihalik Judit: A bizonytalanság radikalizmusa: egy gondolati térkép a fogalom értelmezéséhez

Szabad Piac 2020. 2. sz.

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2020.2.6

Letöltés

A pandémia okozta felfordulásban sosem tapasztalt erővel éltük meg a bizonytalanságot, magánemberként, de gazdasági vagy politikai döntéshozóként is. E tanulmány keletkezésekor még nem állnak rendelkezésre ezzel kapcsolatos kutatások, de a korábbi példák, így a 2008-as válságot értelmező diskurzusok alapján megjósolható, hogy a bizonytalanság konceptualizációjára a COVID19 járvány társadalmi hatásait elemző irodalomban is sokan kísérletet tesznek majd. Jelen írás ezért a fenti állítást externális (itt nem bizonyítandó) hipotézisnek tekintve azt vizsgálja, hogy mit jelent a különféle diszciplínák hagyományaiban a bizonytalanság, milyen eszmetörténeti háttere, értelmezései, keretezései merülhetnek fel, kísérletet téve arra, hogy a megközelítéseket dialogikus szemlélettel a legrelevánsabb metszetre szűkítse le. Dolgozatom tehát nem kíván teljes értékű áttekintést adni a bizonytalanság fogalomtörténetéről, hanem egyes kiválasztott megközelítéseket új, a járvány-krízis kontextusban leginkább fontosnak tűnő összefüggésbe rendezve egy olyan gondolati térképet kínál fel, amely sokkal inkább törekszik az áttekinthetőségre, mint az egyes részletek bemutatására. Az elméleti kaleidoszkópot a pandémiás bizonytalanság két köznapi nyelvi reprezentációjával is illusztrálom.