Oldal kiválasztása

Gerencsér Péter: Második természet?

Gerencsér PéterMásodik természet? –Szabad Piac 2020. 1. sz. 73-90

DOI: 10.56233/SZABADPIAC.2020.1.7

Letöltés

A tanulmány a mesterséges intelligencia művészeti alkalmazását a linzi Ars Electronica fesztivál a témának szentelt 2017. évi reprezentatív kiállítása fényében vizsgálja, és azt a kérdést teszi fel, hogy művészeti alkotás létrehozása terén versenyre kelhetnek-e a gépek az emberrel. A dolgozat amellett érvel, hogy a MI által felvetett kérdések az első automatikus képrögzítés, a fényképezés korától fogva jelen vannak a diskurzusban, így régi esztétikai hagyományba ágyazódnak. A szerző állítása szerint a mesterséges intelligencia diskurzusa a művészet mimetikus és teremtő szerepével kapcsolatos filozófiai vitákat örökölte meg, az isteni és emberi princípiumokat az ember és a technológia viszonyára írva át. A dolgozat szerint az emberi kreativitás összetettsége és a gondolkodás heideggeri elemzése arra int bennünket, hogy óvatosan közeledjünk a technológia művészi képességeivel kapcsolatos
állításokhoz.