Oldal kiválasztása

Célunk, hogy a matematikatanulást élménnyé varázsoljuk, segítsük, színesítsük a magabiztos matematika tudás felé vezető utat.

A Pénzügy-Számvitel és Gazdasági Matematika Tanszék várja azokat a hallgatókat a Matematika Önképző Körbe, akik elkötelezettek matematikai kompetenciájuk fejlesztésében.

Célkitűzésünk és feladatunk:

 • Fejleszteni a hallgatók rendszerezett, logikus, kreatív gondolkodását, modellalkotó tevékenységét
 • Megalapozni a hallgatók korszerű, gyakorlati alkalmazásra képes matematikai műveltségét
 • Hangsúlyozni a matematika emberi kultúrában betöltött szerepét
 • Tagok felvétele – TAGTOBORZÓ

Jelentkezési határidő: 2021. december 20. (illetve folyamatosan)

Jelentkezés módja: emailben pszt@uni-milton.hu vagy szegedine.lengyel.piroska@uni-milton.hu

 1. A 2021/22. tanév tervezett programja

 

 • Matematika feladat-megoldó csapatverseny első és felsőbb éves hallgatók számára.
 • A verseny kiírása: 2021. december 20.
 • A csapatok nevezése a versenyre – online felületen 2022. január 15.
 • A feladatok ismertetése: A csapatok számára kihirdetjük a feladatokat. Időpont: 2022. január 30.
 • Kooperatív munka: a hallgatók 2-3 fős csoportokban dolgozzák ki a feladatokat, amelyek megoldásait a verseny online felületére feltöltenek. Határidő: 2022. április 15.
 • A verseny szóbeli fordulójának időpontja: 2022. április 29. A hallgatói csoportok a dolgozatukat szakmai zsűri előtt prezentálják, a legjobb előadásokból video-előadásokat készítünk.
 • A prezentációk elkésztéséhez, a tartalom megjelenítéséhez, a csoportok oktatói segítséget kapnak. (Előadás: Matematikai példák prezentálásának módszertani lehetőségei. Időpont: 2022. március 6. Előadó: Szegediné Lengyel Piroska)

  

 • Tehetséggondozó program: Felkészülés a (Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, (OTDK) az egyetemi hallgatók legrangosabb, két évenként megrendezésre kerülő versenyére.
 • Kutatási tématerület: HÍRES MATEMATIKUSOK ÉS HÍRES TÉTELEIK

„Ismerd meg egy híres matematikus munkásságát, mutasd be híres tételét/tételeit, illetve a tételek gyakorlati alkalmazását!”

 • A program fő üzenete: A gyakorlatban alkalmazható matematikai tudásra és műveltségre van szükség.
 • Jelentkezési határidő: január 31.
 • OTDK időpontja: 2023. tavasz. – A pályamunkák nevezésének határideje 2022. december.
 • A programban résztvevő hallgatók kutatómunkáját ösztöndíjjal támogatjuk.

 

A program mentorai/témavezetői:

 • Horák László egyetemi adjunktus, mestertanár
 • Horváth Katalin egyetemi adjunktus, mestertanár
 • Wintsche Gergely egyetemi docens

 

 1. Híres matematikusok előadásai a Milton Friedman Egyetemen

 Hírek, érdekességek a matematika világából: a 2021/22. tanév tavaszi szemeszterében két előadást tervezünk.

A program fő üzenete: matematikai kompetenciával, a tudományos tények és összefüggések ismeretében vagyunk képesek a különböző élethelyzetekben hatékonyan cselekedni.