Posztgraduális képzések

Ha már rendelkezik egy diplomával, de szeretné specializálni tudását, elmélyülni választott szakmájában, esetleg pályamódosítás előtt áll, akkor Önnek javasoljuk ezeket a 3 féléves képzési formákat, amelyeket levelező tagozaton indítunk. A Posztgraduális képzéseinken szerzett ismeretanyag sokkal több gyakorlati ismeretet tartalmaz, mint a FOKSZ vagy a BA kurzusok, itt már nem alapozó tárgyakat tanítunk, hanem a szakmát. Nemzetbiztonság és biztonságpolitika, valamint a Sportlétesítmény menedzsment szakirányú szakmai továbbképzésünkkel a munkaerőpiac igényeit felmérve biztosítunk gyakorlatorientált oktatást.