Politikatudományok alapképzési szak

Politikatudományok alapképzési szak

 

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Politológus
Végzettségi szint alapképzés
Képzési terület Társadalomtudomány
Képzési idő: 6 félév
Gyakorlati idő: A szakon nincs összefüggő – egy félévig tartó – szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

Elérhető tagozatok: Nappali/Levelező
A képzés önköltsége 230 000 Ft/félév
200 000 Ft/félév


felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
 – a 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezőknek

 A Politikatudományok alapszak piacképességének igazi garanciáját a tartalmas és gyakorlatias képzés mellett – mely az értelmezés, döntés előkészítés és elemzés kompetenciáit hangsúlyozza -, a szak felelősének személye jelenti. Dr. Bayer József a szakterület egyetlen akadémikusa, a magyar politológus képzés megteremtője és nemzetközileg elismert művelője.

A sikeres felvételi és jelentkezés érdekében ezúton is meghívjuk Érdeklődőinket és Hozzátartozóikat a januári és februári nyílt napjaikra és konzultációs tanácsadásainkra.

 

A SZAKON OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

Társadalom- és politikatörténet, politikai filozófia és eszmetörténet, politikatudomány, szociológia, közgazdaságtan, jogi ismeretek, összehasonlító politológia, nemzetközi viszonyok, európai tanulmányok, kommunikáció és informatika, magyar politikai rendszer, közigazgatástan, közpolitika, helyi politika, biztonságpolitika, környezetvédelem.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Központi és regionális politikai és társadalmi szervezetekben, pártok, önkormányzatok, nonprofit intézmények, alapítványok mellett politikai szakértő, politikai elemző, döntés-előkészítő, politikai tanácsadó, politikai szervező és menedzser, érdekérvényesítő/ lobbista, pályázatíró, politikai publicista.

 

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

Országgyűlés, parlamenti pártok, érdekszervezetek, önkormányzati hivatalok, civil társadalmi szervezetek, a média intézményei, tudományos intézetek és közalapítványok.

 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

Fontos, hogy legalább egy tárgyat emelt szinten kell teljesíteni, illetve az alapszakok esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 jelenleg. A következő jelentkezési időszakban ez emelkedhet.

Ha pedig 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a “felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát” is.

 

SPECIALIZÁCIÓK

  • Európai politika
  • Önkormányzati

 

Képzési és kimeneteli  követelmények

Írj nekünk üzenetet!