Politikatudomány mesterképzési szak

Politikatudomány mesterképzési szak

Általános tudnivalók 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Okleveles politológus
Végzettség szintje: Mesterfokozat
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő: 4 félév
Elérhető tagozatok: Levelező tagozat
Önköltség ára: Magyar nyelven: 250 000 Ft/félév
Angol nyelven: 290 000 Ft/félév


 

A politikatudomány mesterképzési szakot választók a tudományterület legmagasabban kvalifikált és széles tapasztalatokkal rendelkező szakembereitől ismerhetik meg Magyarország és az Európai Unió politikai rendszereinek elméleti és gyakorlati összefüggéseit.

 

Megszerzett tudásuk és műveltségük, képessé teszi őket a széles értelemben vett politikum folyamatinak megértésére és előre jelzésére, továbbá a szintetizáló és elemző gondolkodás tökéletesítésére.

 

A SZAKON OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

Politikaelmélet, összehasonlító politológia, politikai eszmetörténet és filozófia, demokráciaelméletek, nemzetközi kapcsolatok elméletei, kutatásmódszertan, politikaelemzés, közpolitika, komparatív választási rendszerek, helyi politika és önkormányzatok, politikai és társadalmi hálózatok, agytrösztök, civil társadalmi mozgalmak, globalizáció politikai elmélete, politikai tudáselméletek.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGE

Társadalmi és gazdasági szervezetekben, önkormányzatokban (mediátori tevékenység, PR, publicisztika, döntés-előkészítés, stb.), minisztériumokban, kutatóintézetekben, nemzetközi intézményekben, politikai pártokban, közigazgatási, tanácsadói és fejlesztéspolitikai ügynökségekben.

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A szakmai motivációs beszélgetésről a tájékoztatót itt találja, a szakra vonatkozó követelményeket pedig itt találja.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról itt tájékozódhat.

 

Írjon nekünk üzenetet!