Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Pénzügy és számvitel alapképzési szak

 

Általános tudnivalók

A  szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Közgazdász pénzügy és számvitel alapszakon
A végzettség szintje alapfokozat
Képzési terület Gazdaságtudomány
Képzési idő 7 félév
 Szakmai gyakorlat ideje 1 félév
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
A képzés önköltsége Nappali tagozat: 240 000 Ft/félév
Levelező tagozat: 230 000 Ft/félév


A Milton Friedman Egyetem nappali és levelező tagozaton is elérhető pénzügy- és számvitel szakán folyó oktatást rendkívüli gyakorlatorientáltság és sokoldalúság jellemzi. Az Egyetem adottságai lehetővé teszik az intenzív, hatékony oktatást, melyet a hallgatóbarát szemlélet tovább erősít. A gondosan előkészített, jól kidolgozott tantárgyi struktúra az alapozó tárgyakra építve olyan szaktárgyak sorával ismerteti meg a hallgatót, mint a Tőzsdeismeretek, Banktan, Adózási ismeretek, Vállalati számviteli ismeretek, Vezetői számvitel és kontrolling, Pénzügyi tervezés, Pénzügyi jog, Biztosítások, sőt Pénzügyi rendszerek, Nemzetközi pénzügyek és Közpénzügyek.

Nappali tagozaton négy féléven keresztül ingyenes idegen nyelvű képzéseket is biztosítunk, ezzel elősegítve a készségszintű nyelvtudás megszerzését hallgatóinknak.

A szakon és a specializációkon folyó oktatást naprakész ismeretekkel rendelkező, magasan képzett szakemberek tartják, akiknek a munkáját – külső előadóként – a pénzügyi élet számos területéről érkező prominens szakemberek sora egészíti ki.  A képzés pedig különféle kompetenciafejlesztő tréningalapú szemináriumokkal lesz teljes. A hallgatók részt vehetnek az Egyetem által szervezett konferenciákon és egyéb szakmai programokon, megtéve ezzel az első lépéseket szakmai kapcsolatrendszerük megalapozására.

Az  Egyetem versenyképes tudást biztosít hallgatói számára. A BA képzés alatt felkészíti diákjait a munkavállalásra, akik ily módon jó eséllyel pályázhatnak a pénzügyi, banki, tanácsadói és más vállalati szektorokban kínált állásokra. Az elhelyezkedéshez Egyetem keretein belül működő Karrier iroda is sok segítséget nyújt a hallgatók számára.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgató párhuzamosan vesz részt az egyetemi képzésben, illetve szerződött partnerünknél dolgozik is.

 

A SZAKON OKTATOTT FŐBB TÉMAKÖRÖK

Banküzemtan, tőzsdei ismeretek, közpénzügyek, nemzetközi pénzügyek, pénztörténet, vezetői számvitel, társadalombiztosítási jog, EU-támogatások gyakorlata, transznacionális társaságok, rejtett gazdaság, külgazdasági stratégia, nemzetközi gazdálkodó szervezetek, pénzügyi rendszer, pénzügyi jog, pénzügyi tervezés.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Államigazgatási szervek, bankok, biztosítók, nagyobb gazdálkodási és társadalmi intézmények, cégalapítás, nemzetközi szervezetek, saját vállalkozás, start up, tanácsadó.

 

A SZAKMAI GYAKORLAT HELYSZÍNEI

Államigazgatási szervek, magyar és külföldi bankok, magyar és külföldi biztosító társaságok, minisztériumok, Országgyűlés, Európai Parlament (Brüsszel), hazai és nemzetközi társadalmi szervezetek és gazdálkodó cégek.

 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kell választani: matematika és gazdasági ismeretek v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

Fontos, hogy az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

HA NINCS ELÉG PONTOD

Amennyiben nem rendelkezik minimum 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem felsőoktatási szakképzései közül választania, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, amely bármelyik két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.

 

SPECIALIZÁCIÓK 

  • Hitelintézeti pénzügyek
  • Nemzetközi – IFRS – számvitel
  • Vállalati pénzügyek
  • Vállalati számvitel

Képzési és kimeneteli követelmények

Írj nekünk üzenetet!