Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

 

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: felsőfokú pénzintézeti közgazdász-asszisztens

felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens

Végzettség szintje: A felsőfokú szakképzésben kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít
Képzési terület: Gazdaságtudományok
Képzési idő: 4 félév
Elérhető tagozatok: Nappali/Levelező
A képzés önköltsége: Nappali: 190 000 Ft/félév
Levelező: 180 000 Ft/félév
Szakfelelős: Dr. Szegediné Lengyel Piroska főiskolai tanár

 

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS CÉLJA


A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati tudásuk birtokában képesek a gazdasági élet legszélesebb területén: a vállalati, a pénzügyi szolgáltató, az államháztartási és a civil (nonprofit) szektorban működő szervezetekben a feladatok ellátására; a munkaerő-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni tudó, pénzügyi-számviteli gyakorlati ismeretekkel, jártasságokkal és készségekkel rendelkeznek, amely megalapozza az élethossziglan tanulást is.

 

BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével), Számviteli ügyintéző, Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője, Adó- és illetékhivatali ügyintéző, Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző, Könyvelő (analitikus), Egyéb számviteli foglalkozású

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A felsőoktatási szakképzés esetében a felvételi minimum-pontszám 240 pont, amely bármelyik két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.

 

SPECIALIZÁCIÓK 

  • pénzintézeti
  • vállalkozási

 

Mintanterv nappali

Mintatanterv levelező