Dr. Jablonczay Tímea

egyetemi docens

Bemutatkozás

2010 óta dolgozom az intézményben a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék oktatójaként. Magyar irodalom és nyelv szakos bölcsész vagyok, PhD fokozattal rendelkezem (PTE-BTK, University of Jyväskylä, Finnország). Irodalomtudományi PhD ösztöndíjban részesültem Pécsett, majd PhD tanulmányaimat Finnországban folytattam, doktori disszertációmat– mely a két háború közötti női irodalom értelmezésére vonatkozott – Jyvaskylaban védtem meg, témavezetőm Prof. Dr. Tuomo Lahdelma volt.
Az Erasmus oktatói csereprogramon belül oktattam török és portugál egyetemen (University of Yeditepe, Istanbul; Instituto Politécnico de Portalegre).
Számos magyar és nemzetközi konferencián vettem részt előadóként. 2013-ban vezetőként vettem részt az Európai Uniós Leader Program által kezdeményezett identitáskutatásban Dabason, mely Területi Identitás Stratégiák I. címen jelent meg. 2011-2015 között az Irodalomtudományi Intézet “Corpus Alienum” kutatócsoportjának külsős tagjaként végeztem test-narratológiai kutatásokat.

Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének (FTI-iASK) Közép-Európa és a V4, “Történelmi és kulturális örökség Közép-Európában” projekt keretében Szenes Erzsi (1902-1981) csehszlovákiai költő, újságíró, holokauszt-túlélő, izraeli író pályaképének és életművének kutatására kutatói ösztöndíjas (2022)

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Vizuális kommunikáció (BA)
 • Visual communication (Erasmus)
 • Vizuális reprezentáció (MA)
 • Társadalmi kommunikáció elméletei (MA)
 • Bevezetés a kommunikációkutatás módszertanába (BA)
 • Identitáselméletek (MA)
 • Gender issue in Media Studies (Erasmus)
 • Kritikai kultúrakutatás (BA, MA)
 • Kommunikáció, Média, Politika (MA)
 • Interkulturális konfliktuskezelés (MA)
 • Holokauszt és emlékezet (BA, MA)

 

Publikációk

MTMT

AZ UTÓBBI ÖT ÉV LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓI

 • Jablonczay Tímea: A nem nemzeti kisajátítása Szentmihályiné Szabó Mária Zrínyi Ilona című regényében
  In: Irodalomtörténet, 2011/4, 490-513.
 • Jablonczay Tímea: Nation, Sexuality and Gender in Literary Representations of Ilona Zrínyi
  In: Hungarian Studies Review, 2014/1-2, 13-33.
 • Jablonczay Tímea : “Embert enni nem való”. A testek (fel)színének elsajátító és azt visszautasító retorikai műveletei
  In: Helikon 2013/3, 225-241.
 • Jablonczay Tímea: Marginalizáltság és határkezelés. Az identitás kereszteződései Szenes Erzsinél In: TnTef 2014/2. 18-36.
 • Jablonczay Tímea, Grajczjár István: Területi identitás stratégiák I. Dabas helyi identitáspolitikája és imázsa
  Dabas, Felső-homokhátsági Vidékfejlesztési Egyesület, 2013.
 • Jablonczay Tímea: A test narratológiája
  In: Helikon 2011/1-2. 97-116.
 • Jablonczay Tímea: A test sebe Zsolt Béla Kínos ügy című regényében
  In: Schein Gábor, Szűcs Teri (szerk): “Zsidó” identitásmintázatok a 20. századi magyar irodalomban. Eötvös Kiadó, Bp, 2013, 55-66.
 • Jablonczay Tímea: A Pictura mint szemiotikai Másik
  Bródy Sándor: Piktura. In: Irodalomtörténet 2013/4. 522-537.
 • Jablonczay Tímea: Szabaduló asszonyok? Reflexiók Rudnóy Teréz két regényéről
  (Kerekhold, 1945, Szabaduló asszonyok, 1947). In: Nőképek kisebbségben II. Szerk. Bolemant Lilla, Pozsony, Phoenix, 2014, 49-54.
 • Jablonczay Tímea: A késedelmeskedő háború. Maszkulin sztereotípiák és Habsburg-Közép-Európa haláltusája Joseph Roth Radetzky-indulójában
  In: Kappanyos András (szerk): Emlékezés egy nyár-éjszakára – Interdiszciplináris tanulmányok 1914 miktortörténelméről. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp, 2015. 353-365.
 • Jablonczay Tímea: Transznacionalizmus a gyakorlatban: migrációs praxisok a könyvek, az írásmódok, a műfajok és a fordítási stratégiák geográfiájában
  In: Helikon 2015/2, 137-156.
 • Jablonczay Tímea: Kísérletek és kísértetek – múltfeldolgozás Palotai Boris két női holokauszt regényében In: Szombat 2016/3. 22-26.

Kutatási területek

 • Reprezentációs gyakorlatok és identitás-diszkurzusok (gender és “kisebbségi” identitások)
 • Kritikai kultúrakutatás
 • Test-reprezentációk értelmezései, testnarratológia, Narratíva elméletek (önreflexivitás a narratívában)
 • Két háború közötti női szerepek, reprezentációk, irodalom
 • Transznacionális gyakorlatok reprezentációs elemzési lehetőségei, hibriditás, migrációs praxisok
 • Holokauszt emlékezete, a 60-as, 70-es évek múltfeldolgozása, női Holokauszt irodalom (Szenes Erzsi, Rudnóy Teréz, Fenákel Judit)
 • Lokalitás, globalitás. Közösségi identitás-képzés, vidéki, városi identitás, imázsvizsgálat

Tanszékvezető

E-mail cím

jablonczay@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 108-as mellék

Terem

“B” épület, 15-ös terem

Fogadóóra

Szerda 12:00-14:00 továbbá megegyezés szerint