Dr. Zachár László

PhD főiskolai tanár, professor emeritus

Bemutatkozás

A Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem gépészmérnöki és gépészmérnök-tanári végzettséget; a rendszerváltozás óta a felnőttképzés különböző területein és szintjein dolgoztam; közel negyven éve vagyok a felsőoktatásban közreműködő oktató; 2008 óta dolgozom a Milton Friedman (korábban Zsigmond Király) Egyetem főállású, ill. óraadó tanáraként.
Felnőttképzési szakmai tevékenységeim: az egyetem után szakközépiskolák esti tagozatain, majd a Műegyetem műszaki tanárképző kurzusain oktattam szakmai tárgyakat; 1991 és 2010 között különböző felnőttképzési szakmai munkahelyeken dolgoztam: szakminisztériumi és szakintézeti közép- és felsővezetői beosztásokban
2002-2006 között a Nemzeti Felnőttképzési Intézet igazgatója voltam. Ebben az időszakban több hazai finanszírozású (OFA, OKT, NSzI) és uniós támogatású projektet vezettem, illetve közreműködtem azokban.
A felsőoktatásban a műegyetemi óraadói tevékenységen kívül, felnőttképzési szaktárgyakat tanítottam 1997-től: a Pécsi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem és az ELTE szaktanszékein. 2007-ben védtem meg „Kihívások és megoldási lehetőségek a felnőttképzésben” című doktori dolgozatomat az ELTE-n.
Az egykori ZSKF-en 2008-ban kezdtem tanítani, a Főiskola 2009-ben a közreműködésemmel fejlesztette ki és akkreditáltatta az andragógia MA-szakot, melynek tanári szakfelelőse voltam 2013-ig.

 

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Az emberi erőforrás-fejlesztés és a felnőttképzés elméleti kérdései
 • Az életpálya-építés kulcspontjai: a felnőttkori pályakorrekció és szakmaváltás
 • A felnőttképzés rendszere, különösen a szakmai / munkaerőpiaci képzések
 • A felnőttképzési programok és tananyagok tervezésének / fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdései.

Publikációk

MTMT

 • 1991 óta több mint 80 publikációm jelent meg (beleértve a konferenciakötetekben megjelent előadásokat is), melyek közül a legjelentősebbeknek tartom:
 • Felnőttképzés, munkaerőpiaci képzés tervezése – egyetemi jegyzet, p. 147. – PTE Természettudományi Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Pécs, 2003; ISSN 1218-6880
 • A munkaerő-piaci képzések elméleti és gyakorlati kérdései – egyetemi jegyzet, p.187. – Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttnevelési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Intézet, Pécs, 1999; ISBN 963 641 600 1 ISSN 0866-627-X
 • Pályaorientáció 15-18 éveseknek – tankönyv, p. 89. – Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999. (változatlan kiadás: 2001)
 • Változó tanulási formák a felnőttképzésben – In: XII. Országos Neveléstudományi Konferencia konferenciakötet, p.15. 2013.
 • Az iskolázottság és a szakképzettség hatása a munkaerőpiaci folyamatokra – In: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia konferenciakötet, p.17. 2012.
 • A szakiskola optimalizálásának lehetőségei – In: Az iskola optimalizálása, p. 16. Szerk.: Bábosik István, Eötvös József Kiadó, 2012
 • A formális rendszerű felnőttoktatás és felnőttképzés kvantitatív elemzése – In: Regionalitás és szakképzés: Új kihívások, új lehetőségek a szakképzésben és
  a felnőttoktatásban, p. 44. BME APPI, konferencia-kötet, 2011.
 • A kulcskompetenciák hatása az alkalmazkodóképesség kialakulására és fejlesztésére – In: Az iskola korszerű funkciói, p. 27. Szerk.: Bábosik István, OKKER Kft., 2011.

 

Kutatási területek

 • A felnőttképzés kulcskérdéseinek vizsgálata a piacgazdaság viszonyai között, különös tekintettel az emberi erőforrás munkaerőpiaci pozíciójára: az iskolai végzettség és a szakmai képzettség függvényében
 • A formális rendszerű felnőttoktatás és felnőttképzés fejlődése a rendszerváltozás óta, különös tekintettel a kihívásokra történő alkalmazkodásra

Tagságok

 • MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Andragógiai Albizottsága (alelnök 2012-2015)
 • Magyar Pedagógiai Társaság
 • Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület

E-mail cím

zachar.laszlo@uni-milton.hu

Telefonszám

06 30 565 8480

Terem

“B” épület, 15-ös terem

Fogadóóra

Egyénileg egyeztetett időpontban