Dr. Szak Andrea

óraadó oktató

Bemutatkozás

Az intézményben 2017 tavaszi szemesztere óta dolgozom óraadó oktatóként.
Végzettségemet tekintve történelem szakos középiskolai tanár (1997), és kommunikáció szakos bölcsész(1998) vagyok. A Ph.D. fokozatomat 2015-ben védtem meg.
Közvetlenül az egyetem elvégzése után középiskolai tanárként történelmet, társadalomismeretet tanítottam, majd kommunikációs tanácsadóként, tréningek vezetőjeként dolgoztam.
2003-tól a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Filozófia és Kultúrtörténet Tanszékén óraadó tanárként, majd 2007-től főállású oktatóként, 2012-től napjainkig az egyetem  jogutódjánál, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtörténelem, Filozófia és Kultúrtörténet Tanszék oktatójaként dolgozom.

 

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • kommunikációkultúra
 • multikulturális kommunikáció
 • kommunikáció-és médiaelmélet
 • üzleti kommunikáció
 • viselkedéskultúra
 • kultúrtörténet
 • Személyközi kommunikáció, konfliktuskezelés
 • Tömegkommunikáció, a média világa
 • Multikulturális kommunikáció
 • Interkulturális szervezeti kommunikáció
 • Üzleti kommunikáció
 • Kultúrtörténet
 • Válsággócok kultúrtörténeti háttere

 

Publikációk

MTMT

 

Kutatási területek

 • A kommunikáció jelenségvilágának, általános és elméleti modelljeinek különböző területeken történő gyakorlati alkalmazásának; a személyközi kommunikáció, különböző aspektusainak elemzése
 • A közéleti kommunikáció alapvető színtereinek, a biztonságpolitika és a tömegkommunikáció összefüggéseinek vizsgálata
 • A katonai missziós szolgálatokban a multikulturalitás megjelenésének elemzése; a térségenként eltérő kulturális, viselkedési és kommunikációs szokások vizsgálata

E-mail cím

kmt@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 108-as mellék

Terem

“B” épület, 15-ös terem

Fogadóóra

Egyénileg egyeztetett időpontban