Dr. Simicskó István, PhD

óraadó oktató

Bemutatkozás

A budapesti Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán kereskedelmi üzemgazdász diplomát szereztem 1985-ben.
1996-ban jogi szakokleveles közgazdászként végeztem az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében.
2002-ben jogi doktorátust szereztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.
2009-ben a ZMNE Hadtudományi Doktori Iskoláját elvégezve, a hadtudományok PhD fokozatosa címet szereztem meg Summa Cum Laude minősítéssel.
2016-ban A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán sportjogász szakképzettséget szereztem.
Az 1998-as országgyűlési választáson mandátumot szereztem, ezt követően pedig a honvédelmi bizottság alelnökévé és a frakció helyettes vezetőjévé választottak. Azóta országgyűlési képviselőként dolgozom.
2010. és 2012. között a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkáraként tevékenykedtem, majd az Emberi Erőforrások Minisztériumában sportért és ifjúságért felelős államtitkára lettem. Ezt követően 2015-2018 között honvédelmi miniszteri feladatok ellátásával bíztak meg.
2018-ban a hazafias és honvédelmi nevelésért, illetve az ezzel összefüggő beruházásokért felelős kormánybiztossá neveztek ki, ugyan ekkor a Honvédelmi Sportszövetség elnöke lettem.
Szabadidőmben aktívan sportolok, a karatés évek után 26 éve kung fuzom – a Wing Tsun harcművészeti szakág 5. fokozattal rendelkező mestere vagyok.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Vezetéselméleti Tanszékén vezetéselméletet oktattam
 • Ezt megelőzően, politikusi tevékenysége mellett –
 • docensként – a Heller Farkas Főiskolán jogi ismereteket, a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Rendőrtiszti Főiskolán védelmi igazgatást, a Zsigmond Király Főiskola nemzetközi kapcsolatok szakán pedig védelempolitikát oktattam.
 • Milton Friedman Egyetemen jelenleg A nagyhatalmak és a nemzetközi szervezetek kapcsolatai alakulása és Vezetői Ismeretek tárgyakat oktatok.
 • Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán Vezető és vezetés a közszolgálatban tárgyat oktatok egyetemi magántanárként.

 

Publikációk

 • Simicskó István–Szászvári Lajos: A honvédelmi jog néhány sajátosságáról történeti perspektívában (Humán Szemle, 2,. 1999., p.: 150–164.)
 • Simicskó István: Partnerből szövetséges – Országgyűlés és NATO-integrációnk (Budapest, 1999, Magyar Országgyűlés Külügyi Hivatala, p. 13–19., 48–49., 100., 145–147./ /In Földeák Iván–Tüzes Károly (szerk.)
 • Simicskó István: Előszó Párbeszéddel és konszenzussal az Euro-atlanti térség biztonságáért (Budapest, 1999, Magyar Országgyűlés – Észak-atlanti Tájékoztató Központ, szerk.: Földeák Iván–Tüzes Károly, p. 5–6./
 • Simicskó István: A honvédelem távlatairól (Népszabadság, 2000. 03. 30., p.: 12.)
 • Simicskó István: Aktuális kérdések a nemzetőrségről (Magyar Nemzet, 2000. 05. 29., p.: 6.)
 • Simicskó István: Többé ne legyünk vesztesek! (Magyar Nemzet, 2000. 05. 30., p.: 6.)
 • Simicskó István: Nemzet és biztonság. konferencia előadása, Lakitelek, Antológia Kiadó, „Hazai Műhely”sorozat 6. 2000. 06. 01. p. 20–31.)
 • Simicskó István: Kérdések a nemzetőrségről (Új Honvédségi Szemle,1., 2001. p.: 14–19.)
 • Simicskó István: Milyen lesz a honvédelem? (Heti Válasz, 17., 2001. 08. 03., p.: 80.)
 • Simicskó István: Mit tehetünk a terrorizmus ellen? (Népszabadság, 2001. 09. 17., p.: 17.)
 •  Simicskó István: Szövetségben a NATO-val. A XXI. századi magyar biztonságpolitika (Budapest, Magyar Országgyűlés Külügyi Hivatala, 2001. – „Parlamenti NATO-könyvek 5. sorozat, p. 59–66.
 • Simicskó István: Az évforduló (Új Honvédségi Szemle, 11., 2002. p.: 128–131.)
 • Simicskó István: A Nemzetőrség létrehozásának politikai szándékai és okai (Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Nemzetőrség konferencia, 2002. 04. 17.)
 • Simicskó István: Az önálló magyar haderő jogi alapjainak megteremtése (Társadalom és Honvédelem, A ZMNE tudományos kiadványa, 2005., IX. évf. 2–3. sz., p. 196–206.)
 • Simicskó István: Magyarország biztonsága (PESTBUDAPEST PORTA, 2007. júliusi száma)
 • Simicskó István: Az önkéntes tartalékos rendszer kiépítésének szükségessége a nemzeti biztonság erősítése érdekében /Sereg szemle az MH Összhaderőnemi Parancsnokság szakmai-tudományos folyóirata), 2008. február, VIII. évf. különszám, p.: 15–19./
 • Simicskó István: Országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban (Történelmi korokon át napjaink hatályos jogi szabályozásáig). Értekezés, 2008. ZMNE.
 • Simicskó István: A kormány elképzelései a Magyar Honvédség fejlesztésének irányairól és jövőjéről. Előadás, ZMNE, 2010.10.26
 • Simicskó István: A minisztérium aktuális elképzeléseiről – különös tekintettel a tudományos tevékenységreA Magyar Hadtudományi Társaság megalakulásának 20. évfordulóján tartott ünnepi ülésről (Hadtudomány, 2010. december, XX. évf., 2010/4., 3–8.
 • Simicskó István: Biztonság – Honvédelem – Rendvédelem Magyarországon. (Tanulmányok), Többszerzős mű, Budapest, 2010; 87-97 old.
 • Simicskó István: Pro Scientia Aranyérmesek. Jubileumi konferencia, nyitó előadás. 2010. szeptember 30. ZMNE.
 • Simicskó István: A tartalékos rendszer fejlesztésének kiemelt kérdései (Hadtudomány, 2011., XXI. évf., 4. szám, p.: 69-84.)
 • Simicskó István: Nemzeti értékeink védelmében (Budapest, 2008. „Kereszténység és közélet” sorozat, 242 p.; 2. javított, bővített kiadása: Budapest, 2012., Barankovics István Alapítvány.
 • Simicskó István: Alternatív megoldások a mindennapos testneveléshez. Testnevelő tanárok Konferenciája. Újbudai Pedagógiai Intézet, Budapest, 2012. 10. 27.
 • Simicskó István: Modernizáció a honvédelemben. Előadás, Országház, 2012. 07. 14.  (www.mkogy.hu)     
 • Simicskó István: A Magyar Honvédség és a sport kapcsolata. Konferencia előadás. HM. 2012 11. 24.
 • Simicskó István: Kézikönyv a vezetési és szervezési ismeretek tanulásához, Budapest, NKE Rendészettudományi Kar – Vezetéselméleti Tanszék, 2012. (Jegyzet)
 • A modern vezetéselmélet kialakulása, a vezetéselmélet fejlődése. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2012. 18 p. (Hallgatói szemináriumi füzet 1)
 • A rendszerelmélet érvényesülése a vezetéselméleti gondolkodásban. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2012. 10 p. (Hallgatói szemináriumi füzet 2)
 • A szervezetek, szervezeti változás. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2012. 16 p. (Hallgatói szemináriumi füzet 3)
 • Simicskó István: A tehetségek felismerése és gondozása közös felelősségünk. Magyar Tudomány Napja a Wekerle Sándor Üzleti Főiskolán. Konferencia, 2013. 11. 9.
 • A vezetési folyamat I: Döntés előkészítés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 10 p. (Hallgatói szemináriumi füzet 4)
 • A vezetési folyamat II: Döntés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 27 p. (Hallgatói szemináriumi füzet 5)
 • A vezetési folyamat III: A szervezeti koordináció, szervezés, az ellenőrzés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 11 p. (Hallgatói szemináriumi füzet 6)
 • Szervezeti hatalom, szervezeti politika. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 12 p. (Hallgatói szemináriumi füzet 7)
 • A rendészeti vezetés. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 22 p. (Hallgatói szemináriumi füzet 8)
 • Az egyén és a csoport a vezetés rendszerében. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 21 p. (Hallgatói szemináriumi füzet 9)
 • A szervezeti kultúra. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 15 p. (Hallgatói szemináriumi füzet 10)
 • Simicskó István: Az országvédelem és országmozgósítás szervezeti, hatásköri, irányítási rendszere minősített időszakokban (rezümé). Rendészet és emberi jogok folyóirat, 2014/4. sz. 27-38.old.
 • SIMICSKÓ ISTVÁN: Nemzeti önbecsülésünkért a törvényhozásban. Könyv. „Kereszténység és közélet” sorozat, 2014
 • The Visegrad Cooperation as a contributor to security and defence in Europe pp. 1-4., Lengyelország. Szaktanulmány a V4-ek Konferenciájára (Biztonságpolitikai Fórum, Varsó, 2015. november 5-6. Konferencia kötetben megjelent kézirat (2015)
 • A terrorizmus elleni védelem fokozása. Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata 26:(3-4) pp. 100-113. (2016)
 • Simicskó István: Nemzeti sportfejlesztés az alapoktól a csúcsig. A Magyar Edzők Társaságának Folyóirata, 2016/01 sz., 10-14. old
 • Simicskó István: A hibrid hadviselés előzményei és aktualitásai. A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata, 2017. november XXVII. évfolyam 3-4. szám, /http://mhtt.eu/hadtudomany/2017/2017_3-4/Ht_201734_5-18.pdf/
 •  Simicskó István: A honvédelem fontossága és társadalmi szükségessége. Honvédelmi nevelés a sport látószögéből – Egy előremutató konferencia nemzeti érdekeink szolgálatában (2018. november 22.). A Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport Szövetsége kiadványa, 2019., 18-19. old.

 

Kutatási területek

 • Nemzetbiztonság
 • Védelmi igazgatás
 • Különleges jogrend
 • Sportigazgatás
 • Vezetés tudomány

Díjak, elismerések

 • Kossuth aranyemlékérem (ZMNE)
 • Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett Arany Érdemérem Elismerés

Tagságok

 • Magyar Hadtudományi Társaság Biztonságpolitikai Szakosztálya tagja
 • Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) tagja, tartalékos őrnagyi rendfokozatban
 • Magyar Atlanti Tanácsa tagja
 • IPU: Magyar –Dél- Kelet-Ázsiai Parlamenti Baráti Tagozat elnöke
 • IPU: Magyar- Orosz Tagozat alelnöke
 • Magyar Sporttudományi Társaság tagja
 • Hungarikum Bizottság tagja
 • Honvédelmi Sportszövetség elnöke
 • NATO Parlamenti Közgyűlése Védelmi Bizottságának tagja
 • Budapesti Honvéd Sportegyesület (BHSE) társadalmi elnöke

E-mail cím

npt@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 148-as mellék

Terem

“B” épület, 110-es terem

Fogadóóra

Előzetes egyeztetés alapján