Dr. Molnár Tamás, PhD

óraadó oktató

Bemutatkozás

Egyetemi tanulmányaimat a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakán végeztem nappali tanrendben, ahol államvizsgát 2011. évben teljesítettem, melynek folytán jogász oklevelet szereztem.
Felsőfokú tanulmányaimat ezután Debrecenben folytattam, 2013. évben ingatlanforgalmi szakjogász oklevelet, majd 2018. évben angol nyelvű képzés keretében European and International Business Law (európai és nemzetközi üzleti mesterjogász) szakon mesterdiplomát és LLM címet szereztem. Jogi szakvizsgát 2014. évben tettem le.
A Debreceni Egyetem, Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola keretein belül zajló doktori képzést 2014 és 2017 között folytattam, abszolutórium 2017 augusztusában teljesítettem.
A polgári eljárásjog területén PhD fokozatot 2019. évben szereztem.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Kötelmi és dologi jog

 

Publikációk

 • A közjegyzői nemperes eljárások történeti fejlődése napjainkig, a Pp. kodifikáció tükrében. In: Tavaszi szél 2015, konferenciakötet, Eger, 2015.
 • A rendelkezési elv, mint alapelv rendeltetése a polgári perrendtartásban, valamint a közjegyzői fizetési meghagyásos eljárásban – kodifikációs kérdések. In: P. Szabó Béla, Szemesi Sándor (szerk.) Profectus In Litteris VIII. Lícium-art Kft., 2016.
 • Az igazságszolgáltatás és a polgári eljárás sajátos alapelveinek érvényesülése a magyar fizetési meghagyásos eljárásban, Közjegyzők Közlönye, 2016/6.
 • A közjegyzői okiratszerkesztés mint nemperes eljárás és a kérelemre történő eljárás mint a polgári eljárás sajátos alapelveinek kapcsolódási pontja, Közjegyzők Közlönye, 2017/3.
 • Az új polgári perrendtartás alapelveinek értékelése, a perjogi kodifikáció hatása a polgári eljárás alapelveire, Közjegyzők Közlönye, 2017/6.
 • A polgári eljárásjog alapelveinek megnyilvánulása a szóbeli végrendeletet tartalmazó hagyatéki eljárás esetén, JURA, 2018/1.
 • Az egyezségi eljárások perelhárító szerepe a közjegyzői nemperes eljárásokban, Magyar Jog, 2018/9.
 • A közjegyző hatáskörébe utalt hagyatéki eljárás és a polgári perjog egyes alapelveinek összefüggései, Magyar Jog, 2018/6.

 

Kutatási területek

 • Polgári eljárásjog
 • Polgári nemperes eljárások
 • Egyes alapelvek a polgári eljárásjog rendszerében

Tagságok

 • A Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja
 • Közjegyzők Közlönye Szerkesztőbizottság tagja

E-mail cím

npt@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 148-as mellék

Terem

“B” épület, 110-es terem

Fogadóóra

Előzetes egyeztetés alapján