Dr. Molnár Krisztina

óraadó oktató

Bemutatkozás

Magyar nyelv és Irodalom, illetve Pedagógia  szakos tanár és szakpedagógus vagyok, önismereti-személyiségfejlesztő tréner, a neveléstudomány doktora, az irodalomtudomány doktora.

 

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Általános pedagógia
 • Neveléselmélet
 • Didaktika
 • Andragógiai kutatásmódszertan
 • Mérési és értékelési alapismeretek
 • A teljesítményértékelés elméleti és gyakorlati kérdései
 • Értékelési technikák a felnőttképzésben
 • Szinkronikus és diakronikus összehasonlítás az andragógiában

ZÁRÓDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

A művészetpedagógia és a művészetterápiák andragógiai szerepe, A biblioterápia és a meseterápia szerepe a személyiségfejlődésben, A tehetséggondozás hagyománya és jelenkori tendenciái a felsőoktatásban, Ezoterikus, spirituális felnőttképzési formák napjainkban, Fogyatékossággal élő felnőttek helyzete a képzésben és a munkaerőpiacon, Értékelési paradigmák, értékelési gyakorlat a pedagógiában és az andragógiában, Művelődési szokások és formák a felnőttek körében

 

Publikációk

MTMT

 • A gyermekkor mítosza és elvesztése Márai Sándor Zendülők című regényében, Tudomány és Hivatás, A Pető András Főiskola szakmai folyóirata, 2016/tavasz
 • Kronstadti Szent János: Életem Krisztusban, Theológiai Szemle, 2015/3., 197-199.
 • Akit lát az Isten (Malárburk József, Szárnyak, vérerek, gyökerek), Tiszatáj, 2016/május

 

Kutatási területek

 • A felvilágosodás korának magyar irodalma
 • Gyermek-és ifjúsági irodalom
 • Mesepedagógia-meseterápia
 • Művelődéstörténet
 • Hatékony kommunikáció
 • Tanulástechnika
 • Konfliktusmegoldás és stresszkezelés

E-mail cím

kmt@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 108-as mellék

Terem

“B” épület, 15-ös terem

Fogadóóra

Egyénileg egyeztetett időpontban