Dr. Jávor Endre, PhD

magántanár

Bemutatkozás

2009 óta vagyok a Milton Friedman Egyetem, illetve elődszervezete oktatója. Kutatási területem a biztonságpolitika, nemzetközi kapcsolatok, a védelemgazdaság, valamint a katonai hírszerzés.
Doktori címet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen szereztem 2002-ben.
Írásaim, tanulmányaim, melynek témái a nemzetbiztonsági szolgálatok, a NATO biztonsági beruházási programja, valamint az általános és európai biztonságpolitika, rendszeresen megjelennek tudományos szakfolyóiratokban.
Hivatásos tisztként 1961-1996 között katonai és légügyi attaséként szolgáltam Helsinkiben és Bécsben, valamint a magyar NATO delegáció védelmi tanácsadója voltam Brüsszelben. 1990-1991-ben a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok és Biztonságpolitikai főosztályának helyettes vezetője, majd vezetője voltam.
A 2000-es években tanácsadó voltam a NATO biztonsági beruházási programjában.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • A biztonságpolitikai gondolkodás (döntéshozatal) fejlődésének tendenciái.
 • Az információ szerepe a döntéshozatalban, az információszerzés ciklikussága.
 • Nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai összefüggések a nemzetközi viszonyok és kapcsolatok rendszerében.
 • XXI. század kihívásainak nemzetbiztonsági összefüggései
 • Nemzetközi biztonsági rendszerek és intézmények.
 • Nemzeti stratégiák összehasonlító vizsgálata.

 

Publikációk

MTMT

 • Die transnationalen Dimensionen der inneren Sicherheit.
  Die Verflochtenheit und Verflechtung von äußerer und innerer Sicherheit. Loccumer Protokolle 55/03.2002. Rehburg-Loccum. 1. Auflage. Seite 93-96.
 • A NATO védelemgazdasági aspektusai.
  A védelemgazdaságtan makrofolyamatai. Hadigazdaságtan. 2003. Budapesti Közgazdasági Egyetem Védelemgazdasági Tanszék Budapest, 196-213. old.
 • Befogadó Nemzeti Támogatás tervezése és végrehajtása.
  ZMNE Bólyai János Katonai Műszaki Kar, Logisztikai Tanszék 2004. Budapest.
  (Társszerző: Dr. Báthy Sándor)
 • A biztonságpolitikai gondolkodás új dimenziója.
  Új Honvédségi Szemle. 2004. 10. szám.
 • Gondolatok a nemzetbiztonsági szolgálatokkal kapcsolatos vitákról. Felderítő Szemle. VI. évfolyam 3. szám. 2007. szeptember.
 • A nemzetbiztonsági szolgálatok megítélése, támogatottsága, a médiaszerepe a társadalom véleményalkotásának formálásában
  In: Felderítő Szemle, 8. (2009) 2. sz. 61-69. p.
 • Az osztrák Köztársaság biztonsági és védelmi doktrínája
  Biztonságpolitikai Pronózis 2015-ig. BHKK Budapest 2010. 54-61. old.
 •  A jelenkori békeműveletek hírszerző támogatásának amerikai tapasztalatai (Afganisztán)
  Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület Évkönyv 2011. Budapest
 •  Katonadiplomata voltam…
  Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület Évkönyv 2013 Budapest 96-120. old.
 •  Fésületlen gondolatok a biztonságról
  Nemzetbiztonsági Szemle. NKE NBI 2014. II. évfolyam 3. szám
 • A hír, az adat, az információ és a dokumentáció fogalma, helye, szerepe a döntéshozatalban. Nemzetbiztonsági Szemle. NKE NBI 2017. V. évfolyam 3. szám.

 

Kutatási területek

 • Védelemgazdaság
 • Biztonságpolitika
 • Katonai hírszerzés

Tagságok

 • MTA Köztestületi tag
 • Hadtudományi Társaság
 • Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület
 • Magyar Atlanti Tanács

E-mail cím

npt@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 148-as mellék

Terem

“B” épület, 110-es terem

Fogadóóra

Előre egyeztetett időpontban