Dr. Hrecska Renáta

óraadó oktató

Bemutatkozás

2013-ban végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, ahol 2016-ban abszolváltam az intézmény PhD-képzésén, majd 2019-ben közszolgálati szabályozási és kodifikációs területen szereztem szakjogászi diplomát.
2016-2019-ig az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályán tevékenykedtem, többek között az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) magyarországi szakértői koordinációját láttam el.
Jelenleg a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet magánjogi kutatójaként dolgozok.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Munkajog

Publikációk

 • Jogalkalmazás az adminisztratív bíróságok gyakorlatában. Jogalkotás és jogalkalmazás a XXI. század Európájában konferenciakötet. Doktoranduszok Országos Szövetsége Jogtudományi Osztály. Budapest – Debrecen, 2014.
 • Tiltaná a Ptk. munkabéreink kifizetését? Ars Boni, 2014. [http://www.arsboni.hu/iltana-a-ptk-munkabereink-kifizeteset.html]
 • Transparency and anti-corruption in international organizations. De iuresprudentia et iure publico, VIII. évfolyam, 2014/2. szám. (http://dieip.hu/wp-content/uploads/2014-2-06.pdf)
 • Csoportos keresetek a munkajogban. In: Harsági Viktória (szerk.): Az EU új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében konferenciakötet. Pázmány Press, Budapest, 2014.
 • Alapjogok védelme a nemzetközi és hazai tisztviselők munkaügyi jogvitáiban. In: Munkaviszonyban létrehozott művek és kapcsolódó szabályozás a Kínai Népköztársaság valamint Magyarország jogrendszerében. In: Pogácsás Anett – Szilágyi Pál Béla: Tehetségpont 2013. PPKE-JÁK, Budapest, 2014.
 • Nemzetközi szervezetek munkajoga. A tisztviselői jogviszony tartalma az Európai Unióban és az Európa Tanácsban. Jog és Állam, 19. szám (2014). IX. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója. 175-181. o.
 • Keleten a helyzet változatlan? A kínai és magyar munkajogi szabályozás összehasonlítása a versenyképesség és a munkavállalói jogok tekintetében. De iuresprudentia et iure publico, Szegedi Tudományegyetem, 2013. (http://dieip.hu/wp-content/uploads/2013-2-10.pdf)
 • Keleten a helyzet változatlan? Munka és munkajog Kínában. In: Pogácsás Anett, Szilágyi Pál Béla (szerk.): Tehetségpont 2012. PPKE-JÁK, Budapest, 2013
 • Fogyasztói döntéshozatali folyamat az információs közgazdaságtan és a viselkedési gazdaságtan eredményeinek tükrében. Gazdasági versenyhivatal, Budapest, 2012. [http://www.gvh.hu/domain2/files/modules/module25/218069666C9BA8A2D.pdf]

 

MEGJELENT SZAKFORDÍTÁSOK

 

Kutatási területek

 • Munkajog

Díjak, elismerések

 • NEMZETI KIBERVERSENY – 2018. november 6. – Elődöntő, Különdíj a legkreatívabb megoldásért
 • KÖZÖSEN A JÖVŐ MUNKAHELYEIÉRT ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ 2015 – Szakértői tanulmány-pályázat I. helyezés
 • Elektronikus dokumentumok a magyar munkajogviszonyban – a munkajogi jognyilatkozatokkal szemben támasztott követelmények a digitális világban
 • MISKOLCI EU VÁNDORKUPA EURÓPAI UNIÓS JOGI PERBESZÉDVERSENY – III. helyezés
 • UJVÁRI JÁNOS DIPLOMADÍJ (SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA) 2013 – III. helyezés: Munkaviszonyban létrehozott művek és kapcsolódó szabályozás a Kínai Népköztársaság, valamint Magyarország jogrendszerében
 • ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA – Szegedi tudományegyetem, 2013. március 26. – III. helyezés:
  Keleten a helyzet változatlan? A kínai és magyar munkajogi szabályozás összehasonlítása a versenyképesség és a munkavállalói jogok tekintetében
 • JOINT VENTURE SZÖVETSÉG PÁLYÁZATA 2013 – Első helyezés: Etikus vállalati magatartás a közösségi médiában
 • GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL VERSENYKULTÚRA KÖZPONT – Versenyjog Magyarországon és az EU-ban pályázat 2012 – Első helyezés:
  Fogyasztói döntéshozatali folyamat az információs közgazdaságtan és a viselkedési gazdaságtan eredményeinek tükrében

E-mail cím

npt@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 148-as mellék

Terem

“B” épület, 110-es terem

Fogadóóra

Előre egyeztetett időpontban