Dr. Habil. Hubai László, PhD

főiskolai tanár

Bemutatkozás

1988-ban, az ELTE BTK-n szereztem okleveles történelem tanár szakos végzettséget, ezt megelőzően, 1979-ben okleveles gépészmérnökként végeztem Miskolcon, a Nehézipari Műszaki Egyetemen.
1999-ben az MTA a történelemtudomány kandidátusa címet adományozta nekem, 2009-ben lettem habilitált doktor az ELTE BTK-n történelemtudományból.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Nemzetközi tanulmányok és politológia BA: Egyetemes történelem a XX. században; Magyarország története a XX. században; Közéleti ismeretek, Magyarországi parlamentarizmus és választástörténet;
 • Nemzetközi tanulmányok MA: Nemzetközi aktuálpolitika, A magyar külpolitika nemzetközi összefüggései, Kelet-Közép-Európa története; politológia MA: Pártrendszerek és választási rendszerek Magyarországon 1914-től napjainkig, választástörténeti kutatószeminárium.
 • ELTE BTK, illetve TÁTK (1999-2010 és 2015-)
 • NKE Államigazgatás-tudományi kar, korábban Budapesti Corvinus Egyetem (2008-2013, 2015–)

 

Publikációk

MTMT

AZ UTÓBBI ÖT ÉV LEGFONTOSABB ÖT PUBLIKÁCIÓJA

 • Köztársaságielnök-választás Magyarországon, 2010 = Sokszínű politikatudomány, Bayer József 70. születésnapjára, Szerk.: Sipos Balázs, Szatmári Péter, Bp., L’Harmattan Kiadó 2016, 247-259. o.
 • A 2010-ben megválasztott Országgyűlés almanachja. Főszerk.: Marelyin Kiss József, szerk.: Horváth Zsolt, Hubai László, Bp., 2012., A Magyar Országgyűlés kiadása 916 o.
 • A 2010. évi országgyűlési választások politikai földrajza = Magyarország politikai évkönyve 2010-ről. Kormányzat, közpolitika, közélet. Digitális évkönyv (PC DVD ROM) Szerk.: Sándor Péter, Vass László, Bp., Demokrácia Kutatások Magyar Központja Közhasznú Alapítvány, 2011.
 • Parlamenti választások Magyarországon 1920–2010, harmadik, bővített, átdolgozott kiadás, Szerk.: Földes György és Hubai László. Bp., 2010., Napvilág Kiadó 491 o., ISBN 978 963 9697 77 5
 • Hungary, in: Elections in Europe. A Data Handbook. Szerk.: Nohlen, Dieter/Stöver, Philip Baden-Baden, Nomos 2010, 873-946. (társszerző: Florian Grotz)

 

A KUTATÓI MUNKÁSSÁG ÖT MEGHATÁROZÓ PUBLIKÁCIÓJA

 • Magyarország XX. századi választási atlasza 1920–2000. I-III. CD-ROM, Budapest, Napvilág Kiadó, 2001
 • Magyarország kormányai 1848–2004 (Bölöny József-Hubai László) ötödik, bővített és javított kiadás, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2004. ISBN 963 05 8106X, 549 o.
 • A Magyar Kommunista Párt gazdálkodása 1944–1948 (társszerző Szabó Éva) = A koalíciós korszak pártjainak gazdálkodása. Tanulmányok. Szerk.: Vida István, Bp., Gondolat Könyvkiadó, 2008. 47-100. o.
 • Viták és állásfoglalások a II. Magyar Köztársaságról = Múltunk 2005. 2. sz. 203-221.o.
 • Választók és választói jog Magyarországon (1920–1947) = Társadalmi Szemle 1998. 7. sz. 105–117. o.

Kutatási területek

 • Többpárti parlamenti választások története és választási földrajza Magyarországon 1920-2016
 • Archontológia: Magyarország kormányai és parlamenti almanachok
 • Magyarország politikatörténete a II. világháború után – 1944-1949
 • Térinformatika alkalmazási lehetőségei a politikai és a történeti folyamatok kvantifikálásában

Díjak, elismerések

 • Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje – 2007. márc. 6. (VII-2/1040/3/2007.)„A magyar történelem, ezen belül elsősorban a magyar parlamentarizmus történetének kutatásában elért eredményeiért, valamint azoknak a felsőoktatásban való sikeres alkalmazásáért”

Tagságok

 • Magyar Történelmi Társulat, 1991–
 • Magyar Politikatudományi Társaság 1998–
 • Magyar Statisztikai Társaság 2007–
 • “Múltunk” c. folyóirat szerkesztőbizottsága 2003–2005, Tanácsadó Testület tagja 2005–

E-mail cím

npt@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 148-as mellék

Terem

“B” épület, 110-es terem

Fogadóóra

Péntek 11:30-12:15