Dr. Gerencsér Péter

egyetemi adjunktus

Bemutatkozás

1977-ben született Kapuváron. A Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) végzett magyar, irodalomelmélet, valamint történelem szakon.
2017-ben a SZTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerzett PhD-fokozatot A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja című disszertációjával.
Korábban a SZTE Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszékén és a Zsigmond Király Egyetemen volt óraadó.
2018 óta a Milton Friedman Egyetem egyetemi adjunktusa.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Sajtó- és médiatörténet
 • Digitális média
 • Web 2.0
 • Újmédia-művészet
 • A mediatizáció története
 • Civil újságírás
 • Internetes marketing

 

Publikációk

MTMT

Önálló könyvek

 • Gerencsér Péter: Hany Istók alakváltozásai. Budapest: Fiatal Írók Szövetsége (2011)
 • Gerencsér Péter (szerk. és ford.): Új, média, művészet. Szeged: Universitas Szeged Kiadó (2008)

Fontosabb tanulmányok

 • Gerencsér Péter: Se kép, se hang? Vizuális szimfóniák a médiumváltások tükrében. In: Virág Zoltán (szerk.): Színkép, hangkép, összkép. Írások elméletről és gyakorlatról. Szeged: Tiszatáj Könyvek, pp. 153–195. (2018)
 • Gerencsér Péter: A kisvárosi nyilvánosság korlátai a Hany Istók élclap példáján. Magyar Könyvszemle, 134: (2018) 1. pp. 65–77.
 • Gerencsér Péter: <myContent.swf>: A Flash-esztétika diskurzusai. Médiakutató: Médiaelméleti folyóirat, 17:(2016) 2. pp. 27–40.
 • Gerencsér Péter: Elite Mozgó – mozdulatlan elit? A mozi kulturális integrációja a rábaközi kisvárosokban a tízes években. Apertúra: Filmelméleti és filmtörténeti online szakfolyóirat, 11:(2016) 2. URL: http://uj.apertura.hu/2016/tel/gerencser-elite-mozgo-mozdulatlan-elit-a-mozi-kulturalis-integracioja-a-rabakozi-kisvarosokban-a-tizes-evekben/
 • Gerencsér Péter: A Kiskakas előtt. A korai magyar animációs reklámfilm transznacionális megközelítésben. Metropolis: filmelméleti és filmtörténeti folyóirat, 19:(2015) 3. pp. 24–44.
 • Gerencsér Péter: Tyúkok a Škodán. Bevezetés a csehszlovák újhullámba. Apertúra: filmelméleti és filmtörténeti online szakfolyóirat, 9:(2014) 2. URL: http://uj.apertura.hu/2014/tel/gerencser-tyukok-a-skodan-bevezetes-a-csehszlovak-ujhullamba/

 

Kutatási területek

 • Internetes művészet
 • Digitális média
 • Cseh/szlovák film
 • Közép-európai animációs film

Tudományos, szakmai, közéleti tevékenységek, megbízatások

 • 2019: A mozgókép helye az újmédiában – Apertúra folyóirat, vendégszerkesztő
 • 2019: Apertúra Magazin – folyóirat
 • 2015: Rábaköz Öröksége könyvsorozat (1–7. kötet, kettő szerzőként)
 • 2014: Az újraértelmezett csehszlovák újhullám – Apertúra folyóirat, vendégszerkesztő
 • 2007–2008: Fosszília: Irodalom, művészet, bölcselet – folyóirat
 • 2003–2004: Bölcső: A (nem) hallgatók lapja – folyóirat, rovatvezető („Vigyázz, a cica harap! – Tudomány, kritika” rovat)
 • 2000–2004: [DRÓT] – folyóirat

E-mail cím

gerencser.peter@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 108-as mellék

Terem

“B” épület, 15-ös terem

Fogadóóra

Előzetes e-mailes egyeztetés alapján