Dr. Dévavári Zoltán

adjunktus

Bemutatkozás

2001-ben az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán történelem szakos tanári, 2004-ben a PPKE Bölcsészettudományi Karon történelem szakos bölcsész, tanár oklevelet szerzett. 2012-ben a Szegedi Tudományegyetem modernkori doktori iskolájában védte meg PhD értekezését.
2014-től az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanára, 2016-tól a VERITAS Történetkutató Intézet tudományos munkatársa.

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Magyarország és a szomszédsági politika a közép–európai régióban
 • Nemzetközi kapcsolatok története

 

Publikációk

 • Dévavári Zoltán – Kajdi József: A kormányzás fókuszában. Iratok a magyar állam- és a központi közigazgatás, a Miniszterelnöki Hivatal történetéhez (1990–1993)
  Budapest, Magyarország: VERITAS Történetkutató Intézet/Magyar Napló (2018), 747 p.
 • Viharban: A Magyar Párt története a Délvidéken 1923 – 1925. In: AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2 pp. 40-55., 16 p. (2018)
 • „A lélekzetvételünknek is tiszta szándékunak kellett lennie, hogy a gaynunak árnyéka se érhessen bennünket”: Egy délvidéki (koncepciós) kémper rekonstrukciója (1922–1924) In: VERITAS ÉVKÖNYV 2017 pp. 189-201., 13 p. (2018)
 • Violence as the weapon of political parties: The operation of ORJUNA and SRNAO in Vojvodina (1922–1924)
  In: ISTRAZIVANJA/JOURNAL OF HISTORICAL REASERCHES 28 pp. 147-170., 24 p. (2018)
 • A szabadkai zsidóság eszme- és politikatörtéente (1918–1944)
  Saarbrücken, Németország: GlobeEdit (2016), 75 p.
 • Árkádia útján: Indulás és útkeresés – A Híd eszme- és politikatörténete
  In: Faragó, Kornélia (szerk.) Mozgalom, kultúraformálás, irodalmi gondolkodás: Tanulmányok a Híd történetéből
  Újvidék, Szerbia: Fórum, (2014) pp. 13-77., 65 p.
 • Új partok felé: Kisebbségi kiútkeresés, szellemi irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918–1923) Zenta, Szerbia: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (2014), 214 p.

 

Kutatási területek

 • A délvidéki magyarság két világháború közötti eszme- és politikatörténete (1918–1941)
 • A délvidéki zsidóság két világháború közötti eszme- és politikatörténete (1918–1941)
 • Magyar-délszláv diplomáciai kapcsolatok a 20. században

Tagságok

 • Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi Tagsága

E-mail cím

npt@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 148-as mellék

Terem

“B” épület, 110-es terem

Fogadóóra

Előre egyeztetett időpontban