Borbély-Pecze Tibor Bors

óraadó oktató

Bemutatkozás

2011 óta dolgozom meghívott előadóként az Intézményben. Oktatóként 2004 óta veszek részt a felsőoktatásban.
A Szegedi Tudományegyetem és a Milton Friedman (korábban Zsigmond Király) Egyetemen c. főiskolai docense, a korábban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, ma a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezeti keretei között pedig foglalkoztatáspolitikai területen szakmai tanácsadó vagyok.

Kutatási területem a pályaorientációs szakpolitikák és szolgáltatási rendszerek, valamint a munkaügyi szervezetek fejlesztése. Végzettségeimet tekintve munkavállalási tanácsadó, tanár és szociálpolitikus, a neveléstudományok doktora vagyok.

 

Oktatott tantárgyak, témakörök

 • Pályaorientáció, életvitel, konfliktuskezelés
 • Életút-tervezés
 • Karrier és munkatanácsadás
 • A tanácsadó és a mentor szerepe (pályaorientáció)
 • Általános munkaerő piaci felkészítés
 • Karrier és életpálya menedzsment

 

Publikációk

MTMT

AZ UTÓBBI ÖT ÉV LEGFONTOSABB ÖT PUBLIKÁCIÓJA

 • Szakképzés és pályaorientáció: tévutak és lehetőségek
  EDUCATIO 25:(1) pp. 58-68. (2016)
 • A pályaismereti tudás elhalványodása
  In: Tanulmányok: Dr. Völgyesy Pál köszöntése 80. születésnapján. 242 p.
  Budapest: Kontakt Alapítvány,(2016)pp. 19-32
 • AZ EURÓPAI FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA INTEGRÁCIÓJA AZ EURÓPA 2020 STRATÉGIÁBA
  MUNKAÜGYI SZEMLE ONLINE LVIII:(2) pp. 18-29. (2014)
 • Korai iskolaelhagyás és életút-támogató pályaorientáció: támogató rendszer?
  In: Szegedi Eszter (főszerkesztő), Juhász Judit, Mihályi Krisztina (szerk.) Végzettséget mindenkinek! Budapest: Tempus,(2014). pp. 60-65.(ISBN:978-615-5319-16-7)
 • Work-based Learning and Lifelong Guidance Policies Jyväskylä: Finnish Institute for Educational Research (FIER),2014. 30 p.(ELGPN Concept Notes) 5.(ISBN:978-951-39-6006-3) társszerző: Jo Hutchinson Univserity of Derby

 

Kutatási területek

 • Pályaorientációs szakpolitikák értékelése
 • Szervezetfejlesztés
 • Pályaorientációs szakrendszerek összehasonlító elemzése
 • Iskola és munka közötti átmenetek vizsgálata
 • Életút-támogató pályaorientációs rendszerek (Lifelong Guidance) felépítése és fejlesztése

Tagságok

 • Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag
 • Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság, szavazati jogú tag (2013-)
 • Magyar Pedagógiai Társaság, Pályaorientációs Szakosztályának elnöke (2014-)
 • Munkaügyi Szemle, szerkesztőbizottsági tag, rovatvezető (2014-) http://www.munkaugyiszemle.hu/llg-policy
 • ICCDPP International Centre for Career Guidance and Public
 • Policy, elnökségi tag (2011-)
 • IAEVG International Association for Educational and Vocational Guidance , elnökségi tag (2015-)
 • NICEC The National Institute for Career Education and Counselling, UK, International Fellow (2015-)

E-mail cím

kmt@uni-milton.hu

Telefonszám

061 454 7600 / 108-as mellék

Terem

“B” épület, 15-ös terem

Fogadóóra

Egyénileg egyeztetett időpontban