Oldal kiválasztása

Norvég Alap – TUD18

A pályázat címe: A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen.
1.A, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A PROJEKTRŐL:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2013.09.30.-án pályázatot nyújtott be kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés témában „A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen” címmel az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok elnevezésű támogatási konstrukció, azaz a „Norvég Alap” pályázat keretében. A projekt várható beindításáról az ezt követő időszakban nem született döntés, majd 2016. áprilisában a pályázat támogató döntésben részesült.

A projekt megvalósítási ideje 1 évre csökkent, így a pályázat záró határideje 2017. április 30.

A projekt célja a XVIII. kerület és Vecsés területén működő reptéri gazdasági potenciáljának átfogó, eredményesebb kiaknázása. A Budapesti Nemzetközi Repülőtér és az erre épülő gazdasági tevékenység meghatározó a környék társadalmi-gazdasági fejlődésében. A projekt a reptérhez kötődő helyi foglalkoztatás ösztönzését célozza meg új és innovatív szolgáltatások bevezetésével. A helyi munkaerőpiacot élénkítő szolgáltatásokat a két önkormányzat nyújtaná a helyi érdekeltekkel együttműködve és támaszkodva a norvég partner tapasztalataira. A projekt segítené, hogy a helyi lakosok helyben találjanak munkát, vagy éppen megőrizzék azt, így a projekt a helyi munkanélküliség csökkenését célozza meg a helyi lakosok kompetenciafejlesztésén keresztül.

A projekt első lépése helyzetfelmérés és piacelemzés: az elemzések a helyi munkaerőpiacra és a helyi képzési piacra fókuszálnak, a két önkormányzat munkaerő állományának kapacitásfejlesztési szükségletének feltérképezésével.

A következő lépés egy képzéskoordinációs iroda létrehozása, mely keretében folyamatos, piaci igényekhez igazodó, iskolarendszeren kívüli, az élethosszig tartó tanulás koncepciójához illeszkedő képzési kínálat kerül kiajánlásra és megvalósításra. A képzéskoordinációs iroda kialakításának helyszíne önkormányzati tulajdonú, 1181 Budapest, Üllői út 317. sz. alatti ingatlan. A kínált képzések struktúrája, időtartama, várható képesítések köre a megkérdezett vállalatok közvetlen igényeihez igazodik.

Fontos szempont a helyi lakosok igényeinek megfelelő felnőttképzési anyag kifejlesztése és az ehhez kapcsolódó képzések elérhetővé tétele.

A stratégia a nemek közötti esélyegyenlőségre figyelemmel kerül kialakításra és ez a kínált képzések tekintetében is érvényesítésre kerül. Ennek keretében különös hangsúlyt fektetünk a női munkavállalók továbbképzésére.

A projekt hangsúlyos eleme a magyar és norvég felek közötti tapasztalatcsere. Kidolgozásra kerül egy hosszú távú együttműködési megállapodás, egy középtávú foglalkoztatási és képzési stratégia, kiegészítve egy fenntarthatósági tervvel.

1.B, PARTNERSÉG

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata mellett több kerületi partnerszervezet, fővárosi intézmény is részt vesz a pályázat megvalósításában. A partnerségben található helyi és regionális hatóság, felsőoktatási intézmény, civil szervezet és vállalkozás. Olyan tagok alkotják a partnerséget, amelyek alapvetően érintettek a helyi munkaerőpiac által teremtett kihívások kezelésében, így érdekük, hogy aktív részvételükkel megfelelő megoldásokat dolgozzanak ki.

Partnerek

Vezető partner:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Partnerek:

 • Vecsés Város Önkormányzata
 • Budapest Főváros Kormányhivatala
 • Budapest Airport Zrt.
 • Milton Friedman Egyetem
 • Felnőttképzők Szövetsége
 • Lillehammeri Egyetem (Norvégia)
1.C, KÖLTSÉGVETÉS:

A Norvég Alap keretében megvalósuló projekt 95% támogatottságú, a teljes költségekhez viszonyított önerő mértéke 5%.

A projekt teljes költségvetése: 964.775,68 EUR

A támogatás teljes összeg: 916.537 EUR

A támogatást a Végrehajtó Ügynökség által hitelesített költségek vonatkozásában a Program Operátor jóváhagyása alapján a Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. (NFFKÜ) folyósítja.

1.D, MIT VÁRUNK A PROJEKTTŐL?

Problémák:

 • Kihasználatlan gazdaságfejlesztési potenciál. Budapest, XVIII. kerülete nem használja ki a repülőtér, mint jelentős kerületi, gazdasági szereplő közelségét.
 • Strukturális munkanélküliség. A munkát keresők végzettsége nincs összhangban a térségben betöltetlen állásokban elvárt képzettségekkel.

A projekttől várt eredmények:

 • A potenciális munkavállalók képzésének koordinálása a térség jelentős gazdasági szereplőinek igényei szerint
 • Folyamatos kapcsolat biztosítása a munkakeresők és a munkáltatók között.
 • A keresleti és kínálati oldal igényeihez igazodó képzések, tananyagok kidolgozása.
 • Hosszú-távra szóló megoldások, eszközök kifejlesztése, valamint több közép-hosszútávú output kidolgozásra a projektben.
 • A felállított képzéskoordinációs iroda pozitív adottságainak hosszú-távú megőrzése és hasznosítása.
 • A helyi munkaerőpiac által teremtett kihívások kezelésében való részvétel, közreműködés
 • Az élethosszig tartó tanulás kialakítása céljából a Lillehammeri Egyetem kiemelkedő tapasztalatainak felhasználása, azoknak intenzív gyakorlati hasznosítása.
 • A helyi munkanélküliség csökkentése a helyi lakosok kompetenciafejlesztésén keresztül.
A pályázatban tekintettel kell lenni az alábbi szempontokra a tervezés és a megvalósítás során:
 • a projekt célcsoportjában a nők és a férfiak aránya, a célcsoportok tulajdonságai;
 • az erőforrásokhoz való hozzáférés tekintetében e célcsoportok vagy érintettek között a férfiak és nők aránya;
 • a jogok, a normák és értékek érvényesülése;
 • a nemi jellegű szükségletek figyelembe vétele, az eltérő igény ek kezelése;
 • a projekt kapcsolódása nemek közti esélyegyenlőséggel összefüggő nemzeti és egyéb szakpolitikákkal, prioritásokkal;
 • a nemek közti esélyegyenlőséget szolgáló tevékenységek elkülönítése a projekt költségvetésén és munkatervén belül;
 • az esélyegyenlőség biztosítása a menedzsment szervezeten belül.”
(Általános pályázati útmutatóból)

A nemek közötti egyensúly fenntartása kapcsán megemlíthetjük a partnerség céltudatosságát a szakmai utazásokra, hivatalos fórumokra delegál munkatársak kiválasztása során is.

Emellett a képzések kialakítása, megvalósítása alkalmával is figyelembe vesszük a női foglalkoztatottak továbbképzését/női munkanélküliek támogatását. Ez okból indítani fogunk csak női jelentkezőknek szervezett képzési programot is. Az iroda belső tervezésekor alapvető elképzelésünk volt egy gyereksarok kialakítása, mellyel próbáljuk elérhetőbbé tenni majd a foglalkozásainkat.

A pályázat önálló weboldala ide kattintva érhető el.