Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

 

 

 

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése Nemzetközi kapcsolatok szakértő
A végzettség szintje alapfokozat
Képzési terület Társadalomtudomány
Képzési idő 6 félév
Gyakorlati idő A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
Képzés ára Nappali: 230 000 Ft/félév
  Levelező: 200 000 Ft/félév

A korábban megszerzett képzettségek jó része a mai munkaerő-piaci igényekkel szembesülve leértékelődik, elkerülhetetlenül új ismeretek és készségek elsajátítására van szükség. A hallgatók ugyanis csak ezek birtokában tudnak helytállni egy nyitottabbá vált, immár európai méretű munkaerőpiacon. A nemzetközi tanulmányok szak éppen erre ad esélyt – a lehető legszélesebb körben eligazodást kínálva nemcsak a munka világában, hanem az annak hátterét adó politikai, gazdasági, jogi és kulturális területeken is. A munkaerőpiac elvárásait szem előtt tartva ez az alapszak egyszerre biztosítja a speciális, az alapozó és a gyakorlati ismereteket. A hatszemeszteres képzést elvégzők európai uniós köztisztviselőként, a pályázatírás és a projektmenedzsment területén éppúgy elhelyezkedhetnek, mint érdekérvényesítőként /lobbistaként, de válhat belőlük külpolitikai szakújságíró vagy önkormányzatoknál a döntés-előkészítő és szervezőmunkában részt vevő specialista.

Végzőseink nemzetközi kapcsolatok szakértői diplomával vághatnak neki szakmai pályájuknak.

Nappali tagozaton négy féléven keresztül ingyenes idegen nyelvű képzéseket is biztosítunk, ezzel elősegítve a készségszintű nyelvtudás megszerzését hallgatóinknak.

Ha pedig 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a “felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát” is.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Európai uniós köztisztviselő, EU-pályázatírás és projektmenedzsment, érdekérvényesítő/lobbista, nemzetközi kapcsolatok szakértő, külpolitikai elemző, sportdiplomácia szakértő, ökopolitikai szakértő, közpolitikai elemző, vállalati tanácsadó. Hallgatóink végezhetnek továbbá külpolitikai szakújságírást; döntés-előkészítő és szervező munkát az önkormányzatoknál, a vállalkozási szektorban, minisztériumoknál, kormányzati szerveknél, állami intézményeknél.

 

A szakmai gyakorlat helyszínei

Országgyűlés, minisztériumok, nagykövetségek, Európai Parlament (Brüsszel), parlamenti pártok, önkormányzati hivatalok, nemzetközi közalapítványok, civil társadalmi szervezetek, tudományos intézetek.

 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK

Az alábbiak közül kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

Fontos, hogy legalább egy érettségi tantárgyat emelt szinten kell teljesíteni, illetve az alapszakok esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont. 

Ha 2005 előtti, hagyományos érettségivel rendelkezik a jelentkező, úgy lehetősége van választani a “felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát” is.

 

SPECIALIZÁCIÓK 

 • Európa-tanulmányok
 • Nemzetbiztonság és biztonságpolitika

 

Az Európa-tanulmányok specializáció képzési célja

Az EU-tanulmányok az Európai Unió működésének és az egyes területeken kifejtett sajátos politikáinak részletesebb megismertetését célozzák.

 

Várható munkaerő-piaci pozíció

Magyarország Európai Uniós tagságának köszönhetően a Nemzetközi tanulmányok BA szakos hallgatói számára igen fontos, szakmai kompetenciájukat növelő szerepet kap az EU-tanulmányok. Várhatóan minden nemzetközi kapcsolatokat fenntartó, külpiacra termelő vállalatnál vagy más társadalmi/politikai szervezetnél, ahol elhelyezkednek, elengedhetetlen lesz az európai intézmények alapos ismerete, mivel egy tágabb külső környezethez, annak szabályaihoz kell alkalmazkodni és igazodni. Az ehhez szükséges ismereteket természetesen munka közben is meg lehet szerezni, de az elhelyezkedési esélyeket javítja, ha valaki már ilyen ismeretek – és a hozzá tartozó szaknyelvi kompetencia – birtokában jelentkezik a munkaerőpiacon.

 

Tantárgystruktúra

 • EU-tagországok összehasonlító elemzése
 • Az EU környezetpolitikája
 • Általános és európai kül- és biztonságpolitika
 • EU projektmenedzsment
 • EU gazdasági ismeretek és szakpolitikák
 • Az EU regionális politikája

 

A Nemzetbiztonság és biztonságpolitika specializáció képzési célja

A nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység megismerése, az állami és a magán szféra döntéshozatali folyamataiban felhasználandó információk elemző és értékelő képességének elsajátítása áll a képzés középpontjában.

 

Várható munkaerő-piaci pozíció

Tekintettel korunk nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai kihívásainak szélesedésére egyre nagyobb igény jelentkezik mind a közigazgatásban, mind a politikai, a gazdasági, a társadalmi döntéshozatalban résztvevő intézményeknél, szervezeteknél, illetve a vállalatoknál a nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai információkat szakszerűen értelmezni, elemezni és értékelni képes munkavállalók iránt. Az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a hallgatók képesek lesznek az aktuális folyamatok nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai összefüggéseinek, hatásainak értékelésére.

 

Tantárgystruktúra

 • A nemzetbiztonsági tevékenység szerepe a közigazgatás rendszerében
 • A XXI. század kihívásainak nemzetbiztonsági összefüggései
 • A nemzetbiztonsági tevékenység értelmezése és művelése, nemzetközi tapasztalatok
 • Az információ szerepe a döntéshozatalban
 • Az elemzés, értékelés pszichológiája
 • Az információk feldolgozási folyamata, elemzés, értékelés

 

Írj nekünk üzenetet!