Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak

Általános tudnivalók 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző
Végzettség szintje: Mesterfokozat
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő: 4 félév
Elérhető tagozatok: Levelező tagozat
Önköltség ára: Magyar nyelven: 250 000 Ft/félév
Angol nyelven: 290 000 Ft/félév


 

Az európai uniós tagsággal megnőtt az igény olyan magasan kvalifikált nemzetközi tanulmányokban jártas szakemberek iránt, akik tájékozottak az Európai Unió ügyeiben és intézményes világában, és képesek felismerni a tagságból eredő feladatokat és megragadni a lehetőségeket. Erre csak úgy nyílik módjuk, ha megfelelő idegen nyelvtudással, diplomáciai és kommunikációs képességekkel rendelkeznek, sokoldalú és modern társadalomtudományi képzésben részesülnek.

 

A MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI CÉLJA, AZ ELSAJÁTÍTANDÓ SZAKMAI KOMPETENCIÁK

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség perspektíváit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

 

SZAKOKON OKTATOTT TÉMAKÖRÖK

Közigazgatástan, világgazdasági elméletek, geopolitika, nemzetközi biztonsági rendszerek és intézmények, konfliktusok és válságkezelés a nemzetközi politikában, diplomáciai és konzuli jog, nemzetközi jogi esettanulmányok, világrendszer elemzés, Európa regionális gazdaságföldrajza, nemzetközi kapcsolatok modern elméletei, hidegháborús esettanulmányok, összehasonlító civilizációtörténet, kulturális diplomácia, sportdiplomácia, multilaterális diplomácia, Magyarország és az EU gazdasági kapcsolatai, regionalizmus és önkormányzatiság.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Európai és más nemzetközi szervezetek és testületek mellett szervezői, döntés előkészítő, tanácsadói és szakértői tevékenység, külügyi szolgálatban, a közigazgatás és a fejlesztéspolitikai ügynökségek munkájában való részvétel, végezhet továbbá külpolitikai szakújságírást, EU pályázatírást és projektmenedzsmentet. Dolgozhat érdekérvényesítőként, nemzetközi kapcsolatok szakértőként, külpolitikai elemzőként, sportdiplomáciai szakértőként, vállalati tanácsadóként, európai uniós köztisztviselőként.

 

SPECIALIZÁCIÓK 

  • Diplomácia

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A szakmai motivációs beszélgetésről a tájékoztatót itt találja, a szakra vonatkozó követelményeket pedig itt találja.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról itt tájékozódhat.

 

Írj nekünk üzenetet!