Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak

A 2019-es Pótfelvételi eljárásban nem indul!

Általános tudnivalók 

A diploma megnevezése: Okleveles közgazdász,
nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
Végzettség szintje: Mesterfokozat
Képzési idő: 4 félév
Elérhető tagozatok: Levelező tagozat
Önköltség ára: Magyar nyelven: 250 000 Ft/félév
Angol nyelven: 290 000 Ft/félév

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

(AKÁR ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS FINANSZÍROZÁSSAL IS!

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak olyan hallgatók képzését célozza, akik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a gazdaságdiplomácia magasan kvalifikált szakemberei kívánnak lenni, akik jó kommunikációs képességekkel rendelkeznek és több nyelven tárgyalóképesek. Ennek érdekében a mesterszakon biztosítjuk mindazokat a feltételeket, amelyek a nemzetközileg is elismert közgazdász diploma megszerzését lehetővé teszik.

A mesterszak az Egyetem hagyományainak megfelelően a hallgatók számára az elméleti képzés és a gyakorlati ismeretek magas szintű oktatásának ötvözetén alapul. Az Egyetem kiváló oktató gárdája mellett a mesterszak hallgatóinak egyedülálló lehetőséget jelent a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdaságtani Kutató Intézetének bekapcsolódása az oktatásba. Az Egyetem és a Kutató Intézet közötti együttműködés nemcsak a világgazdaság folyamatait legjobban ismerő szakemberek oktatási tevékenységét jelenti, hanem a hallgatók számára lehetővé teszi a kutatásokba való bekapcsolódást is.

Az Európai Unió programjaihoz kapcsolódva lehetőség van arra is, hogy külföldi képzésekbe is bekapcsolódjanak. Hallgatóink tudományos fejlődését a TDK munka segítésén túl szakmai konferenciák szervezésével, kiadványok készítésével is előmozdítjuk, biztosítva számukra az előadás, publikálás lehetőségét.

A sikeres felvételi és jelentkezés érdekében ezúton is meghívjuk Érdeklődőinket és Hozzátartozóikat a januári és februári nyílt napjaikra és konzultációs tanácsadásainkra.

 

A MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI CÉLJA, AZ ELSAJÁTÍTANDÓ SZAKMAI KOMPETENCIÁK

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, regionális és civilizációs/globalizációs, valamint üzleti ismereteik birtokában képesek a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára, önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, -elemző feladatok megoldásában. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.

 

MUNKAERŐ-PIACI LEHETŐSÉGEK

Multinacionális nagyvállalatoknál, Európai és más nemzetközi szervezetek és testületek mellett szervezői, döntés előkészítő, tanácsadói és szakértői tevékenység, külügyi szolgálatban, a közigazgatás és a fejlesztéspolitikai ügynökségek munkájában való részvétel, EU projektmenedzsmentet dolgozhat érdekérvényesítőként, nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakértőként, külgazdasági elemzőként, vállalati tanácsadóként, európai uniós köztisztviselőként.

 

IDEGENNYELV-ISMERET KÖVETELMÉNYEI

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

A MESTERKÉPZÉSI SZAKON SZEREZHETŐ VÉGZETTSÉGI SZINT ÉS A SZAKKÉPZETTSÉG MEGJELÖLÉSE

  • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA
  • szakképzettség: okleveles közgazdász, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
  • szakképzettség angol nyelvű megjelölése: MA in International Economy and Business
  • Képzési terület: gazdaságtudományok

 

SPECIALIZÁCIÓK (SZAKIRÁNYOK)

  • Nemzetközi üzleti menedzsment

 

FELVÉTELI KÖVETELELMÉNYEK

  1. Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A szakmai motivációs beszélgetésről az általános tájékoztatót itt találja, a szakra vonatkozó követelményeket pedig itt találja.

  1. A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról itt tájékozódhat.

Írj nekünk üzenetet!