Nemzetbiztonság és biztonságpolitika szakirányú továbbképzés

Nemzetbiztonság és biztonságpolitika szakirányú továbbképzés

 

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Biztonságpolitikai (nemzetbiztonsági) elemző
Végzettség szintje: A szakirányú továbbképzés nem emel a bemenetként elfogadott oklevélben megjelölt végzettség szintjén.
Képzési idő: 3 félév
A képzés önköltsége: 180 000 Ft/félév
Jelentkezési lap letöltése


A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek biztosítása, akik a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység ismeretének birtokában képesek az állami és magán szféra döntéshozatali folyamataiban felhasználandó, a nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai tevékenység központi elemét képező információ elemző-értékelő munkára.Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a biztonságpolitika, ezen belül a nemzetbiztonság kérdései a társadalom életének valamennyi területén. A biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági összefüggések jobb megértéséhez az események helyes elemzését, értékelését célozza a biztonságpolitikai, nemzetbiztonsági elemzés szakirányú továbbképzés.

Tekintettel korunk nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai kihívásaira és azok körének szélesedésére, egyre nagyobb igény jelentkezik mind a közigazgatásban, mind a politikai, gazdasági, társadalmi döntéshozatalban résztvevő intézményeknél, szervezeteknél, illetve a vállalatoknál a nemzetbiztonsági, biztonságpolitikai információkat szakszerűen értelmezni, elemezni és értékelni képes munkavállalók iránt.

A továbbképzés során megszerzett ismeretek révén a hallgatók képesek lesznek az aktuális – hazai és nemzetközi – társadalmi, gazdasági, biztonságpolitikai folyamatok nemzetbiztonságot érintő összefüggéseinek, hatásainak értékelésére, azok kifejtésére, megjelenítésére.

 

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SORÁN ÉRINTETT FŐBB TÉMAKÖRÖK

 • Alapvető nemzeti és nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek;
 • A nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulása;
 • A nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezése;
 • A nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazási készsége;
 • A nemzeti stratégiák, értékek, érdekek és célok;
 • A társadalom és az állam döntéshozatali rendszere;
 • Az információ döntéshozatali rendszerben betöltött jelentősége;
 • Az információ elemzés-értékelés, tájékoztatás rendszere;
 • A nemzetbiztonsági tevékenység specialitásai.

 

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSBEN VÉGZETTEK ALKALMASAK LESZNEK

 • a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek birtokában a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet értékelésére;
 • a nemzetbiztonság, a nemzeti értékek és érdekek megfelelő értelmezésére és képviseletére;
 • nemzetbiztonságot érintő stratégiák, koncepciók, elméletek alkalmazására, az adott munkaterületre vonatkozóan azok adaptálására;
 • a polgári közigazgatásban (minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények, önkormányzatok) a nemzetbiztonsággal összefüggő feladatok ellátására;
 • a törvényhozói szférában tanácsadói, szakértői feladatok ellátásra;
 • gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban a nemzetbiztonsággal összefüggő feladatok ellátására;
 • a külkapcsolatokat irányító intézményeknél, szakmai és tudományos területen elemző-értékelő munka végzésére;
 • nemzetközi szervezetekben képviseleti munka ellátására.

 

A KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A szakirányú továbbképzésre az vehető fel, aki gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, illetve társadalomtudomány képzési területen alapképzésben vagy mesterképzésben megszerzett oklevéllel rendelkezik.

Írjon nekünk üzenetet!