Oldal kiválasztása

MRC Kutatócsoport

MRC Kutatócsoport

A tagok közös akaratukból kialakították a Multidiszciplináris Kutatóközpontot (Multidisciplinary Research Centre – MRC). A Kutatóközpontot gazdaságfejlesztési, területfejlesztési és ökonómiával foglalkozó szakemberek (oktatók, kutatók) hozták létre és működtetik. A szervezet minőségi működését szavatolja, hogy kizárólag magas szintű szaktudással, fejlesztői szemléletmóddal és segíteni akarással jellemezhető tagok csatlakozását támogatja. A szervezet küldetése, hogy a tagjainak összehangolt tevékenysége által gyakorlati és innovatív eredményeket hozó kutatásokat végezzen, szándékoltan nagy teret biztosítva a doktorandusz, valamint alap és mester szakos hallgatók bevonására. A DI külföldi és hazai törzstagjainak, valamint az Egyetemnek a kutatási kapcsolatrendszerére (mind intézményi mind kutatótársi-partneri) építve számos hazai és külföldi lehetőség nyílik meg a jövőben.

Fentieken túl igyekszünk a doktorandusz hallgatóinkat bevonni tudományos-közéleti, ismeretterjesztő, szemléletformáló, helyi társadalmi kihívást kezelő, illetve harmadik missziós programokba, eseményekbe is, illetve támogatni részvételüket az ilyen hazai és nemzetközi rendezvényeken.

 

Az MRC vezetője

Dr. Tóth Tamás

Tagok

Dr. Schottner Krisztina

Dr. Szatmári Péter

Dr. Nagy Henrietta

 

Dr. Madlenák Radovan

Dr. Grata Pawel

Dr. Oláh Izabella

 

Dr. Neszmélyi György

Dr. Járási Éva Zsuzsanna

Dr. habil. Késmárki-Gally Szilvia

 

 

Baranyai Gergő

 

A Kutatócsoport hosszú távú céljai:

 1. Innováció támogatás a gazdaság szektoraiban és a civil szférában egyaránt,
 2. Gazdaságfejlesztés az egyes szereplők versenyképességének javítása által,
 3. Hozzájárulás települések és egyéb terek fejlesztéséhez,
 4. A tudományos eredmények elterjesztése, hazai és nemzetközi disszeminációja, valamint a gyakorlatba való átültetése.
 5. Az üzleti- és tudományos szférák közötti kapcsolat szorosabbra fűzése,

 A kutatócsoport főbb tevékenységei:

 • Innovációs tevékenység támogatása,
 • Az üzleti szféra és a tudományos eredmények összekapcsolásának elősegítése
 • Szakmai workshopok, rendezvények szervezése, lebonyolítása
 • Hálózatmenedzseri tevékenység a Kutatóközpont partnerei számára
 • Környezeti, gazdasági és társadalmi jellegű kutatások
 • Kutatási együttműködés
 • Oktatási programok készítése, lebonyolítása
 • Projektmenedzsment
 • Stratégiai és operatív tanulmányok készítése
 • Versenyképességi és innovációs potenciál felmérése településeken és egyéb terekben,
 • Az Egyetem, azon belül különösen a Kutatócsoport nemzetközi együttműködési hálózatának kialakítása.

 A kutatócsoport munkáját elősegíti az egyetem rendelkezésére álló kapcsolati rendszer, amely rendszert, mint stratégiai partnerek erősítik továbbá a Magyar Nemzeti Levéltár, az Agrárminisztérium, hazai és nemzetközi egyetemek intézmények, valamint számos más szervezet mind a közszférában, mind az üzleti szférában.