Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak

Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szak

Általános tudnivalók 

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Okleveles kommunikáció- és médiaszakértő
Végzettség szintje: Mesterfokozat
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő: 4 félév
Elérhető tagozatok: Levelező tagozat
Önköltség ára: Magyar nyelven: 250 000 Ft/félév
Angol nyelven: 290 000 Ft/félév
Szakfelelős: Dr. Dombrádi Krisztián egyetemi docens


A kommunikáció és a médiatudomány rendkívül dinamikusan fejlődő, az egyetemi hallgatók körében nagyon népszerű diszciplína. Az Egyetem mesterképzésén a tananyag kialakítása során figyelembe vesszük azt, hogy világunk mind medializáltabbá válik, a mobilkommunikációs technológiák fejlődésével pedig szükség van olyan szakemberekre, akik biztosan tájékódnak ebben a környezetben.

A Milton Friedman Egyetem mesterképzése a kommunikáció és a média világának hagyományos kérdései mellett a legújabb jelenségek eredetét, kialakulását, alapelemeit, egymáshoz és környezetükhöz való viszonyát ismerteti meg a hallgatókkal.

Képzésünkben a főállású kollégáink mellett egy-egy téma országosan elismert kutatói is oktatnak. A specializációk során pedig külön hangsúlyt fektettünk arra, hogy a tudomány és a munka világát is jól ismerő szakemberek adják át tudásukat, amelyeket hallgatóink gyakornoki vagy munkahelyükön azonnal tudnak alkalmazni, ezzel is közegüket gyarapítva, gazdagabbá téve.

 

A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

A később is használható alapok megteremtése érdekében mesterszintű képzésünk három fontosabb blokkból áll. Az első lépésben a hallgatók megismerik a mediatizált társadalom kialakulását és működését, illetve a kommunikáció és a média (médiakultúra) kutatását.

Ez a tudás később nagyon fontos számukra mind a közéleti kommunikáció specializáció (azaz a legkülönfélébb szervek, szervezetek, testületek, civil szervezetek és mozgalmak, intézmények, vállalkozások stb. közérdekű tevékenységével összefüggő kommunikációs jelenségek vizsgálata-megismerése), mind az üzleti kommunikáció specializáció elvégzése során.

 

A KÉPZÉS SORÁN

 • a legújabb nemzetközi és hazai tudományos eredményekbe kívánjuk a hallgatókat bevezetni, hiszen a magyarországi és az európai munkaerő piacon csak így biztosítható mindannyiunk versenyképessége;
 • tutoriális kapcsolattartás és foglalkozások keretében önálló kutatómunkára nyílik lehetőség, ami egyebek mellett segít az élethosszig tartó tanulásra való felkészülésben;
 • a hallgatók bekapcsolódhatnak az Egyetem Média- és Kultúratudományi Kutatóközpontjának a munkájába, kutatásaiba, ami hasznos lehet a doktori (PhD-) képzés során.

 

A KÉPZÉS CÉLJA MEGÉRTENI ÉS MEGISMERNI TÖBBEK KÖZÖTT:

 • a kommunikáció elveit, a mediatizációs folyamatokat;
 • a kommunikáció és a média hatásmechanizmusait, befolyását, a médiahatás pszichológiáját;
 • a médiatársadalmak fejlődését, az információs társadalom jellemzőit;
 • a médiarendszerek változását, ezek társadalmi és politikai hátterét;
 • a médiatermékek, médiaszövegek előállításának, megtervezésének alapvető kérdéseit;
 • a képalkotó technikáknak, a képek státuszának, a vizuális szokásoknak az alakulását;
 • a kép, a design, a reklámüzenetek retorikáját, struktúráját;
 • a globalizáció és az új média összefüggéseit.

 

A KÉPZÉS TOVÁBBI ELŐNYEI

A felsőoktatás rendszere nyomán jelentősen felértékelődött az egyetemi szintű képzés szerepe a munkaerőpiacon. A különféle szervezetek, vállalatok, multinacionális cégek, önkormányzatok, médiumok vezetői munkaköreinek, pozícióinak betöltésekor ma már nem elhanyagolható versenyelőny az MA végzettség.

 

SPECIALIZÁCIÓK

 • Közéleti kommunikáció
 • Üzleti kommunikációs
 • Városmarketing-kommunikációs vezető

 

A közéleti kommunikáció szakirányon végzett hallgatók lehetnek szóvivők és kommunikációs vezetők; politikai kommunikációs tanácsadók és elemzők; újságírók és közösségi médiában tevékenykedők. Az egyetemi szintű képzés után a hallgatóknak lehetőségük lesz arra is, hogy tudományos pályára lépjenek, azaz tanulmányaikat PhD-képzés keretében, tudományos fokozat megszerzése céljából folytassák.

Az üzleti kommunikáció szakirányon végzett hallgatókat már a nemzetközi üzleti környezetben és információs társadalomban való munkára készítjük fel. Éppen ezért a tananyag részét képezik a hálózati ismeretek, a Big Data, a nemzetközi üzleti kommunikáció, a lobbi, image és arculat alkotás. A végzett hallgatók kommunikációs menedzserként, PR, reklám és marketing munkakörökben, vállalati kommunikációs referensként helyezkedhetnek el. Ez a specializáció hangsúlyozottan nem közgazdasági, hanem kommunikációs jellegű, ami azt jelenti, hogy a hallgatók elsősorban a kommunikációs szakma üzleti aspektusait és elsődleges gazdasági környezetét ismerik meg, s nem tanulnak kifejezetten közgazdasági ismeretet.

A most induló városmarketing-kommunikációs vezető szakirányt azok számára ajánljuk, akik egy település kommunikációját kívánják megismerni, vagy éppen irányítani. Képzésünk során a hagyományos ismeretek mellett olyan új jelenségekkel is foglalkozunk, mint például az okosvárosok. A későbbiekben a települések intézményeiben elhelyezkedő végzett hallgatóink a képzés során megismerik a városmarketing tevékenység során szükséges és lehetséges beavatkozásokat, figyelik majd az általuk készített terv megvalósulásának folyamatait.

 

FELVÉTELI KÖVETELELMÉNYEK

Felvételi vizsgakövetelmény: szakmai motivációs beszélgetésen történő részvétel.

A szakmai motivációs beszélgetésről az általános tájékoztatót itt találja, a szakra vonatkozó követelményeket pedig itt találja.

A mesterképzési szakok esetében – amennyiben nem a képzési és kimeneti követelményeket tartalmazó rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor rá – a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése.

Az előzetes kreditelismerési eljárásról itt tájékozódhat.

 

Képzési és kimeneteli követelmények

Mintatanterv

 

Írj nekünk üzenetet!