Oldal kiválasztása

Intézményi nyelvi vizsga

Hivatalos tájékoztató az oklevél megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga intézményi nyelvi vizsgával történő kiváltásának lehetőségéről

Milton Friedman Egyetem Szenátusa, 2012. június 27-i ülésén, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése alapján – összhangban a Magyar Rektori Konferencia hivatalos állásfoglalásával – döntött az oklevél kiadásához szükséges nyelvvizsgát kiváltó intézményi nyelvi vizsga lehetőségéről és feltételeiről.
A döntés értelmében képzőhelyünk a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak kivételével minden főiskolai szintű és alapképzési szak esetében biztosítja az intézményi vizsga letételének lehetőségét.

KI VÁLTHATJA KI NYELVVIZSGÁJÁT INTÉZMÉNYI NYELVI VIZSGÁVAL?

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény előírásai (a 107. § (2) bekezdés és a 109. § (2) bekezdése) értelmében:

Intézményi vizsgát csak azon szakok esetében lehet szervezni, ahol a képzési és kimeneti követelmények a diploma kiadásának feltételeként általános nyelvvizsga megszerzését írja elő. Mivel mind a „régi” főiskolai szintű szakok, mind pedig a jelenlegi bolognai rendszerben működő alapképzési szakok esetében lehetőség van a szakmai középfokú komplex nyelvvizsgák „helyettesítésére” általános felsőfokú komplex nyelvvizsgával, az érintett szakok (NK, EE, GM, PSZ) esetében is szervezünk az általános felsőfokú komplex nyelvvizsgát kiváltó, megfelelő szintű intézményi nyelvi vizsgát.
Az egyes szakok nyelvi kimeneti követelményeinek megfelelően B1-es, B2-es, illetve C1-es szinten szervezünk intézményi nyelvi vizsgákat

Az államilag elismert nyelvvizsga intézményi nyelvi vizsgával történő kiváltására azoknak a hallgatóknak van lehetősége, akik nyelvvizsga hiányában a sikeres záróvizsgát követő három éven belül a nyelvvizsga hiányában nem tudták átvenni a diplomájukat. A lehetőség azokra a hallgatókra alkalmazható utoljára, akik 2012/2013-as tanévben tesznek záróvizsgát.

Így tehát 2019. januárjában azok élhetnek a lehetőséggel, akik 2012/2013-as tanévben tettek záróvizsgát.

Vizsgamentesség, részmentesség:

  • Korábban, főiskolai tanulmányaik során sikerrel abszolvált nyelvi alapvizsga birtokában – amennyiben az intézményi nyelvi vizsga B1 vagy B2 szintű – nem kell vizsgázni.
  • Sikeres, államilag elismert részvizsgát beszámítunk abban az esetben, ha az adott vizsgarendszer keretében önálló részvizsga szerezhető és erről a hallgató államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik, továbbá a vizsgajelentkezéskor a részvizsga bizonyítványt, a jelentkezési laphoz és a befizetésről szóló igazoláshoz csatolja. Ebben az esetben a hallgató kizárólag azután a vizsgarész után köteles a vizsgadíjat megfizetni, amelyik vizsgarészt az intézményi vizsga keretében kívánja megszerezni

Vizsganyelvek:

Intézményi nyelvi vizsgákat 2 nyelven szervezünk: angol, német nyelvekből. Vizsgát minimum 10 fő esetén tudunk szervezni az adott nyelvből.

A VIZSGA DÍJA

A komplex (írásbeli és szóbeli) intézményi vizsga díja 20 000 Ft.
A szóbeli intézményi nyelvi vizsga díja 8 700 Ft.
Az írásbeli intézményi nyelvi vizsga díja 11 300 Ft.

A vizsga díja vizsgaalkalmanként értendő. A vizsgára való jelentkezések száma nem korlátozott!
Amennyiben a vizsgázó rendelkezik írásbeli vagy szóbeli vizsgával, akkor lehetősége van csak a hiányzó részt teljesíteni. Egyéb esetben kizárólag komplex vizsgára jelentkezhetnek.

Vizsgaszervezés, felkészítés:

Az intézményi nyelvi vizsgák és a felkészítő kurzusok időpontjai minden esetben igazodnak a Milton Friedman Egyetem oktatási rendjéhez (szorgalmi időszak-vizsgaidőszak).
Vizsgát és a vizsgára felkészítő kurzust csak megfelelő létszámú jelentkező esetén (vizsga: min: 10 fő; felkészítő kurzus min: 10 fő) szervezünk.. Az intézményi nyelvi vizsgára itt, valamint a felkészítő tanfolyamra a jelentkezési lapot pedig itt tudja letölteni.

A jelentkezési lapot a hik@uni-milton.hu e-mail címre szíveskedjenek elküldeni.