Oldal kiválasztása

HR kutatócsoport

Hatékonyságnövelés lehetőségei, munkaerőpiaci változásokra történő felkészülés, vállalati szervezetfejlesztés az egyéntől a folyamatokon át a vezetőkig, tudásátadás.

HR kutatócsoport

Tagok: 
 • Dr. Schottner Krisztina – rektor, egyetemi docens
 • Dr. Nagy József – pszichológus, főiskolai docens, Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék
 • Lukácsné Pósán Anna – mestertanár, Gazdaság – és Menedzsment Tudományok Tanszék
 • Dr. Poór József CMC MTA Doktor, egyetemi tanár Selye János Egyetem-MATE
 • Dr. habil. Grajczjár István, PhD  – módszertani szakértő– tanszékvezető, Nemzetközi és Politikatudományi Tanszék 
 • Sum István – óraadó oktató, Felnőttképzők Szövetségének alelnöke
 • Dr. Práczki Péter – óraadó oktató
 • Takács József – HR igazgató, Budapest Airport

A Milton Friedman Egyetem HR kutatóműhely célkitűzése a globális gazdasági és  technológiai fejlődés humán erőforrás gazdálkodásra gyakorolt hatásainak elemzése, a munkaerőpiac folyamatos változásainak és új kihivásainak kutatása, valamint mindezekkel összefüggésben konferenciák, szakmai találkozók megszervezése, hogy a human erőforrás gazdálkodással foglalkozó szakemberek, kutatók és hallgatók számára megfelelő fórumot biztositsunk a magas szakmai szinvonalú vitákhoz ahol a tudásbővítés, tapasztalatcsere, inspiráció lehetőségét is biztosítani kivánjuk az élenjáró, innovatív HR és szervezetfejlesztési megoldások bemutatása révén .

A human erőforrás kiemelt jelentőségét erősiti, hogy a vállalatok értékét  elsősorban nem eszközeik vagy ingatlanvagyonuk értéke, hanem a rendelkezésére álló humán erőforrás  minősége, kreativitása, és innovációs képessége alapján határozzák meg. Ugyanakkor jelenleg a globális technológiai fejlődéssel együtt a HR technológiai forradalma is elkezdődött, mely óriási hatással lesz a HR szakemberek munkájára, és a  szervezetek működésére is.

Kutatási irányaink közül elsők között emlithetjük a digitalizáció és az innováció hatásainak vizsgálatát a klasszikus HR munkában. Ide tartozik például a mesterséges intelligencia és a virtuális valóság új szerepének elemzése a kiválasztás, képzés, teljesitménytámogatás és ösztönzés területein, vagy  a teljesitmény értékelés és a fiatal generációk által fokozottan igényelt folyamatos kapcsolattartás,  és visszajelzés új eszköztárának vizsgálata.

A nemzetközi, és a magyar munkaerőpiac  szempontjából is nagy jelentőséget tulajdonitunk  az employer branding, vagyis munkáltatói márkaépítés  kutatásának, hiszen  a munkatársak toborzása, kiválasztása és  megtartása a jelenlegi munkaerőhiány mellett egyre nagyobb feladatokat jelent minden szervezet számára.

Számos olyan technikai újdonság hatásainak elemzésével is foglalkozunk, amelyek a humán erőforrásgazdálkodás eszköztárának megújulását eredményezték. Ezek közül érdemes kiemelni  a gamifikáció, mint hatékony kiválasztási , képzés és motivációs eszköz, viszgálatát, vagy a sokféle és egyre szélesebb körben használt, a HR munkát segitő applikációk elemzését például az adatgyűjtés, képzés, teljesitményértékelés vagy a kognitiv képességek specifikus illetve átfogó fejlesztése területein.

Gazdaságunk és a piaci szereplők helyzetének átalakulása, valamint az egyre gyorsuló technológiai fejlődés az emberi erőforrás menedzsment terület gyakorlatára is kihat. Ennek fontossága nem csak a HR szakemberek, de minden felső- és középvezető, sőt minden munkavállaló életére, munkájára, hétköznapi tevékenységére kihat.

Olyan közösségi metszőpontokat, tereket kívánunk kialakítani, ahol az elméleti ismeret és a hétköznapi jó gyakorlat találkozhat, s a többéves tapasztalattal bíró szakember és a nappalis képzésében még most elmerülő hallgató is megtalálja a számára motiváló tartalmakat.

A kutatócsoport célkitűzései:

 • Hatékonyságnövelés lehetőségei a HR tevékenységek területén a vállalati működésben
 • Munkaerőpiaci változásokra történő felkészülés a szervezeten belül
 • Vállalati szervezetfejlesztés az egyéntől a folyamatokon át a vezetőkig
 • Tudásátadás – a jó szervezeti gyakorlatok megismerése konferenciasorozatok keretében

Jelenlegi tevékenységeink:

2018 őszén elindult Innovatív HR megoldások címmel programsorozatunk, mely a Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) és a Milton Friedman Egyetem (MFE) együttműködésével valósult meg. A helyszínt a Milton Friedman Egyetem biztosította saját kampuszán. A korábbi konferenciák időpontjai és témái elérhetőek a konferencia oldalán. 

A programsorozat folytatódik.

A Norvég Alap által finanszírozott „A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen” nevű pályázatában egyetemünk nemcsak, mint képzési intézmény, hanem szakmai tanácsadói
szerepkörben is részt vett.

Az egy éves projekt feladatai közül az alábbiakban vettünk részt a teljesség igénye nélkül:

 • Képzési igényfelmérés a lakosság körében (percepciós diszkrepancia térkép)
 • Képzési igény felmérés a munkaerőpiac másik szegmensénél, a munkáltatói oldalon (személyes interjú-alapú felmérés a repülőtér és vonzáskörzetében működő szervezeteknél)
 • A fenti kutatások alapján indokolt képzések közül a kompetenciafejlesztő képzések megtartása
  (informatikai alapképzés, konfliktuskezelés tréning, vezetőképzés, projektmenedzsment képzés)
  volt a feladatunk a lakosság körében, melyekhez tréning munkafüzetek is készültek:
 1. Dr. Nagy József: Konfliktus- és stresszkezelési készségfejlesztés
 2. Dr. Nagy József: Ügyfélkezelési kommunikáció
 3. Kiss-Kálmán Dániel: IT készségek fejlesztése
 4. Dr. Hárskuti János és Krihó-Földesi Irén: Vezető kompetenciák fejlesztése
 5. Földi Zoltán: Projektmenedzsment
 6. Dr. Klár András: Rendszerelmélet a projektmenedzsmentben
 7. Dr. Magyari Andrea és Markos Judit: Ügyfélkapcsolati készségfejlesztés angol nyelvi
  kommunikációban
 • A képzéseken résztvevők körét a 18. kerületi Önkormányzat és Vecsés Város Önkormányzata
  toborozta, azonban intézményünk biztosította a résztvevők oktatóit és a nyilvántartásba vételt a hatósági felületeken, valamint a képzést igazoló oklevelek kiállítását.
 • A projekt ideje és az utánkövetési időszak alatt szakembereink tanácsadói szerepkört látnak
  el a projekt tagjainak felkérésére.
 • 2 alkalommal lehetőségünk volt tanulmányúton részt venni Norvégiában, ahol a Lillehammer-i Egyetem és a városi önkormányzat, valamint az Oslo-i Önkormányzat lehetőséget adott az általuk működő gyakorlatok bemutatására, tudásátadásra.

A projekt 5 éves utánkövetési időszakot határozott meg, melynek keretében az előzetesen alapított Munkaerőpiaci Bizottság tagjaiként rendszeres munkamegbeszéléseket tartottuk és feltérképeztük a munkaerőpiaci átalakulást a térségben, az arra történő válaszokat a munkaadók és a munkavállalók részéről. Ebben együttműködő partnereink voltak a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának szakemberei, polgármesteri hivatalok, a régióban tevékenykedő munkáltatók és képző intézmények.

A szervezeti működésben folyamatos jelenléttel bír a munkatársak, ügyfelek, vezetők-beosztottak konfliktusa és annak kezelése. Ennek segítésére kezdtük el együttműködésünket a Budapest Airport munkatársaival, azokban a munkakörökben, ahol a munkavállalók a legnagyobb stressznek vannak kitéve, legtöbb konfliktust kell jól kezelniük. A tréningsorozat azonban az onnan visszacsatolt információk miatt több munkaadói egyeztetés segítségével egy komoly szervezetfejlesztési folyamattá alakult. Ez azt jelentette, hogy többszöri, a vezetőséggel történt megbeszélés és a tréningeken felmért akadályok elemzése alapján egy több szervezeti szintet érintő fejlesztéssé vált.

HR tábor – 2018-ban és 2019-ben a hallgatói igények és a szakmai felvetések mentén alakítva programunkat, 3 napos házon kívüli találkozótszerveztünk, nappali és levelező tagozatos hallgatóink részére. A tábor workshop jellege, a szakemberekkel történő kiscsoportos párbeszéd, a pszichológus által vezetett tréningek, vagy műhelymunka sok pozitív visszajelzéssel zárult. Sajnos a járványhelyzet miatt a következő években nem tudtuk megtartani a táborokat, amennyiben igény mutatkozik rá, folytatjuk.