HR kutatócsoport

Tagok: 
 
 • Dr. Hárskuti János
 • Dr. Schottner Krisztina
 • Dr. Nagy József
 • Lukácsné Pósán Anna

 

A Milton Friedman Egyetem HR kutatóműhely célkitűzése a globális gazdasági és  technológiai fejlődés humán erőforrás gazdálkodásra gyakorolt hatásainak elemzése, a munkaerőpiac folyamatos változásainak és új kihivásainak kutatása, valamint mindezekkel összefüggésben konferenciák, szakmai találkozók megszervezése, hogy a human erőforrás gazdálkodással foglalkozó szakemberek, kutatók és hallgatók számára megfelelő fórumot biztositsunk a magas szakmai szinvonalú vitákhoz ahol a tudásbővítés, tapasztalatcsere, inspiráció lehetőségét is biztosítani kivánjuk az élenjáró, innovatív HR és szervezetfejlesztési megoldások bemutatása révén .

A human erőforrás kiemelt jelentőségét erősiti, hogy a vállalatok értékét  elsősorban nem eszközeik vagy ingatlanvagyonuk értéke, hanem a rendelkezésére álló humán erőforrás  minősége, kreativitása, és innovációs képessége alapján határozzák meg. Ugyanakkor jelenleg a globális technológiai fejlődéssel együtt a HR technológiai forradalma is elkezdődött, mely óriási hatással lesz a HR szakemberek munkájára, és a  szervezetek működésére is.

Kutatási irányaink közül elsők között emlithetjük a digitalizáció és az innováció hatásainak vizsgálatát a klasszikus HR munkában. Ide tartozik például a mesterséges intelligencia és a virtuális valóság új szerepének elemzése a kiválasztás, képzés, teljesitménytámogatás és ösztönzés területein, vagy  a teljesitmény értékelés és a fiatal generációk által fokozottan igényelt folyamatos kapcsolattartás,  és visszajelzés új eszköztárának vizsgálata.

A nemzetközi, és a magyar munkaerőpiac  szempontjából is nagy jelentőséget tulajdonitunk  az employer branding, vagyis munkáltatói márkaépítés  kutatásának, hiszen  a munkatársak toborzása, kiválasztása és  megtartása a jelenlegi munkaerőhiány mellett egyre nagyobb feladatokat jelent minden szervezet számára.

Számos olyan technikai újdonság hatásainak elemzésével is foglalkozunk, amelyek a humán erőforrásgazdálkodás eszköztárának megújulását eredményezték. Ezek közül érdemes kiemelni  a gamifikáció, mint hatékony kiválasztási , képzés és motivációs eszköz, viszgálatát, vagy a sokféle és egyre szélesebb körben használt, a HR munkát segitő applikációk elemzését például az adatgyűjtés, képzés, teljesitményértékelés vagy a kognitiv képességek specifikus illetve átfogó fejlesztése területein.

 

Gazdaságunk és a piaci szereplők helyzetének átalakulása, valamint az egyre gyorsuló technológiai fejlődés az emberi erőforrás menedzsment terület gyakorlatára is kihat. Ennek fontossága nem csak a HR szakemberek, de minden felső- és középvezető, sőt minden munkavállaló életére, munkájára, hétköznapi tevékenységére kihat.

Olyan közösségi metszőpontokat, tereket kívánunk kialakítani, ahol az elméleti ismeret és a hétköznapi jó gyakorlat találkozhat, s a többéves tapasztalattal bíró szakember és a nappalis képzésében még most elmerülő hallgató is megtalálja a számára motiváló tartalmakat.

A kutatócsoport célkitűzései:

 • Hatékonyságnövelés lehetőségei a HR tevékenységek területén a vállalati működésben
 • Munkaerőpiaci változásokra történő felkészülés a szervezeten belül
 • Vállalati szervezetfejlesztés az egyéntől a folyamatokon át a vezetőkig
 • Tudásátadás – a jó szervezeti gyakorlatok megismerése konferenciasorozatok keretében

Jelenlegi tevékenységeink:

2018 őszén elindult Innovatív HR megoldások címmel programsorozatunk, mely a Humán Szakemberek Országos Szövetsége (HSZOSZ) és a Milton Friedman Egyetem (MFE) együttműködésével valósult meg. A helyszínt a Milton Friedman Egyetem biztosította saját kampuszán. A korábbi konferenciák időpontjai és témái elérhetőek a konferencia oldalán. 

A programsorozat 2019. őszétől folytatódik.

 

 

 • Egy norvég projekt – cím szerint : A budapesti nemzetközi repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen – után-követési feladataként alapítottunk egy Munkaerőpiaci Bizottság Ennek tagjaiként rendszeres munkamegbeszéléseket tartunk és feltérképezzük a munkaerőpiaci átalakulást a térségben, az arra történő válaszokat a munkaadók és a munkavállalók részéről. Ebben együttműködő partnereink a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztályának szakemberei, polgármesteri hivatalok, a régióban tevékenykedő munkáltatók és képző intézmények.

 

 • A szervezeti működésben folyamatos jelenléttel bír a munkatársak, ügyfelek, vezetők-beosztottak konfliktusa és annak kezelése. Ennek segítésére kezdtük el együttműködésünket a Budapest Airport munkatársaival, azokban a munkakörökben, ahol a munkavállalók a legnagyobb stressznek vannak kitéve, legtöbb konfliktust kell jól kezelniük. A tréningsorozat azonban az onnan visszacsatolt információk miatt több munkaadói egyeztetés segítségével egy komoly szervezetfejlesztési folyamattá alakult. Ez azt jelentette, hogy többszöri, a vezetőséggel történt megbeszélés és a tréningeken felmért akadályok elemzése alapján egy több szervezeti szintet érintő fejlesztéssé vált.

 

 • HR tábor – 2018-ban és 2019-ben a hallgatói igények és a szakmai felvetések mentén alakítva programunkat, 3 napos házon kívüli találkozótszerveztünk, nappali és levelező tagozatos hallgatóink részére. A tábor workshop jellege, a szakemberekkel történő kiscsoportos párbeszéd, a pszichológus által vezetett tréningek, vagy műhelymunka sok pozitív visszajelzéssel zárult. 2020-ban folytatjuk.