Oldal kiválasztása

(“INTELLIGENS FEJLŐDÉS –

AZ EMBERI JOGOK, MINT AZ INTELLIGENS, FENNTARTHATÓ ÉS INKLUZÍV NÖVEKEDÉS GARANCIÁJA”)

Budapest, 2022.06.24.

2022. június 24-én a Milton Friedman Egyetem és a lengyel Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy (Józefów) egyetem közös szervezésében valósult meg a VII. Human Rights konferencia.

A programon nyolc ország képviseltette magát, számos kolléga érkezett Olaszországból, Spanyolországból és Lengyelországból. A tematikus tartalmú rendezvény minden évben más más országban kerül megrendezésre, ezáltal nemcsak az országok értékeit, kutatási és társadalmi tereit ismerhetjük meg, hanem azokat az emberi tényezőket, közösségi kezdeményezéseket és a különböző területeken történő kutatásokat is megismerhetjük, amelyek e tárgykörbe tartoznak.

Az idei évben a konferenciát az Európa 2020 stratégia elvei alapozták meg; az Európai Unió (EU) gazdasági és pénzügyi válság utáni gazdasági fellendülését egy sor reform fogja támogatni, amelyek 2020-ig szilárd alapot teremthet a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. A stratégia az európai gazdaság strukturális gyengeségeivel és a szociális kérdésekkel foglalkozik, ugyanakkor olyan hosszú távú problémákkal is foglalkozik, mint a globalizáció, a szűkös erőforrások iránti növekvő kereslet és a népesség elöregedése. Ebben a perspektívában az emberi jogok rendkívül fontos szerepet játszanak, hiszen a fejlődés nem lehetséges ezek tiszteletben tartása nélkül. A globalizáció és a számítógépesítés korában jelentős jelentőséget kapnak az emberi kollektív szükségletekhez kapcsolódó jogok, különösen a csoportbiztonság biztosításának igénye, a (csoporthoz való) tartozás vagy a megbecsülés igénye. Az IKT-eszközök az intelligens fejlődés alapjává váltak, amelynek fejlődési üteme egyre gyorsul. Ennek szintje azonban kérdéseket vethet fel az ember helyét illetően a világban? Mire való ez az intelligens fejlődés? A túl gyors technikai és kulturális változások és az emberi élet robotizálása a kirekesztés hatalmas területeinek kialakulásához vezet? A konferencia célja a probléma pozitív megközelítése – az intelligens fejlődés jelenségének az emberi jogokkal összefüggő átgondolása.

A konferencia sikeres és építőjellegű volt mindenki számára!

Köszönjük a lengyel kollégáknak a közös munkát!

Budapest, 2022.07.18.

Laki Ildikó

a konferencia hazai szervezője

Galéria