Oldal kiválasztása
  1. március 7.

A Nemzetközi és Politikatudományi tanszék 2024 márciusában a hallgatók közreműködő szervezésével együtt indította el a Milton Politikatudományi Műhely szakmai délutánjait. Az első alkalom tárgya a „Barbie-film és a kortárs identitáspolitikai összecsapások” volt, a program előadója Kováts Eszter, az egyetem korábbi hallgatója, jelenleg a Bécsi Egyetem oktatója, a „Genderőrületek Németországban és Magyarországon” című, 2022-ben megjelent kötet szerzője.

A Barbie-film kapcsán az ideológiák amerikanizációja, annak hatása és konfliktusa, illetve az akadémiai, továbbá aktivista kultúrák identitáspolitikai küzdelme adták meg az alkalom általános keretét. A film körüli vitákból kiindulva Kováts Eszter a kortárs feminista disputákat több oldalról is megközelítette, kezdve azok tudományos jellegétől egészen addig, hogy Barbie vagy pedig kritikái képviselik-e a feminista álláspontot? Vagy éppen mindkét „világ” feminista, csak más tartalmi és ideológiai hangsúlyokkal? Az alkalom lehetőséget nyújtott annak átbeszélésre is, hogy a profitorientált nagyvállalatok hogyan gyarmatosítanak társadalmi ügyeket, a profit akarása és a tényleges egyenlőségért vívott küzdelmek milyen helyzetekben kerülnek konfliktusba egymással. A műhely résztvevői megvitatták a nők és férfiak felé támasztott nemi elvárások és szerepek különbözőségét és közös jegyeit, majd pedig konkrét médiadiskurzusok vizsgálatával a szexizmus, az „izmusok” és az identitások harcát – néha fülsiketítő konfliktusaikat és párbeszédnélküliségüket.

Az előadás végén az online térben való létezés és az empátia, illetve az annak hiányából adódó feszült viszony is napirendre került, miszerint hogyan lehet előbbi edukációs platform az egyenlőség és kölcsönös megértés előmozdításában.

A következő Milton Politikatudományi Műhely alkalmának előadója és témája:

Német Szilvi (médiakutató, ELTE BTK doktorandusza, a Lakmusz.hu újságírója): Deepfake, fakenews kampányok és ellenszerei az amerikai és európai kampányokban.

Fehér Balázs

Milton Friedman Egyetem, hallgató