Oldal kiválasztása

Dr. Mátyás Győző
Mátyás Győző

 főiskolai docens

 (1954 – 2021)

 

 

Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy szeretett, kiváló kollégánk és barátunk, Mátyás Győző életének 67. évében elhunyt.

A Milton Friedman Egyetem vezetése, a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszék munkatársai, az oktató kollégák, valamint számos jelenlegi és volt hallgatója is mély részvéttel fordul a gyászoló család felé.

2007 óta tanított a Milton Friedman Egyetemen. Korábban oktatott az ELTE-n, illetve 2010/11-ben Fulbright-ösztöndíjasként az Egyesült Államokban, a San Francisco State Universityn.

Pályáját irodalomkritikusként kezdte, jó ideje elsősorban filmteoretikusként, filmkritikusként tevékenykedett.  Közel három évtizeden át volt a Kritika című társadalomelméleti és kulturális folyóirat irodalom- és filmkritkai rovatának vezetője. Száznál több tanulmányt, esszét, kritikát, recenziót publikált különböző kulturális orgánumokban, illetve filmes és irodalmi szaklapokban. A nyolcvanas évek derekán debütált prózaíróként. Bilincstörők című novelláskötetét 1992-ben adták ki. Az elmúlt másfél évben közel húsz írását közölték különböző irodalmi folyóiratok. Prózakötete és regénye megjelenés előtt áll. 1995-ben Pulitzer emlékdíjat kapott.

2007-ben védte meg “Látszat és valóság. David Fincher mozija” című doktori disszertációját film- és videoművészet tudományágban és szerzett DLA (doktori) fokozatot.

Mátyás Tanár Úr nélkül az Egyetem és az itt folyó oktatás nem lesz többé ugyanolyan. Több szak hallgatói is ismerték, tisztelték és szerették. Értékelték mély elkötelezettségét az oktatás és a hallgatóság iránt, alapos és gyakorlatias szakmai tudását, lelkesedését, fáradhatatlan lendületét. Innovatív személyiségével, önzetlenségével, segítőkészségével inspirálta hallgatóit.

Hosszú idő óta meghatározó személyisége volt az Egyetem oktatói karának és a Kommunikáció- és Művelődéstudományi Tanszéknek. Oktatott filmelméleti, filmkészítési, filmtörténeti, valamint kommunikációs, kreatív írással és kritikával foglalkozó tárgyakat. Az általa vezetett filmklub az Egyetem minden hallgatóját vonzotta.

A kommunikáció- és médiatudomány és a szabad bölcsészet alapszak fejlesztésének egyik előmozdítója, a filmtörténeti specializáció meghatározó személyisége volt. Sok hallgató szakdolgozati munkáját vezette. Új tárgyakat dolgozott ki és több új tananyagot készített. Mindig tele volt tervekkel.

Kivételesen népszerű volt kollégái és hallgatói körében, igen sokat köszönhetünk neki.

Hiányát mindannyian érezni fogjuk, hiánya pótolhatatlan űrt hagy mindannyiunkban.

Milton Friedman Egyetem