Oldal kiválasztása

A Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának, a Magyar-Kínai Fiatalok Baráti Egyesületének, valamint a Milton Friedman Egyetem Nemzetközi és Politikatudományi Tanszékének soron következő – Eurázsia Kerekasztal elnevezésű- közös beszélgetése kapcsán a szakértők ezúton a „Kína és szomszédai Eurázsiában” témát járták körül.

A beszélgetésre 2023. május 26-án, a  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Központjában került sor.

Dr. Klemensits Péter, –  a Neumann János Egyetem Eurázsia Központ kutatásvezetője, és mint a rendezvény moderátora – a beszélgetőpartnereivel: Csoma Mózessel (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársával, volt szöuli nagykövettel, illetve Korea szakértővel), Háda Bélával (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézet tudományos főmunkatársával, Dél-Ázsia szakértővel), valamint P. Szabó Sándorral (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kína-tanulmányok Tanszékének tanszékvezető egyetemi docensével, Kína szakértővel) a program keretein belüli közös kapcsolódási pontként immáron Kelet-Ázsia, – ezen belül Kína, illetve szomszédai – külkapcsolati stratégiáinak felgöngyölítését választották.

Mivel a geopolitikai a kérdések mind a világpolitikára, mind a világgazdaságra, mind pedig a nemzetközi kapcsolatokra, azon belül is Eurázsia jövőjére hatással vannak; így nagyon lényeges és jelentőségteli, hogy az átalakuló világrendben milyen pozíciót jósolnak a szakértők ennek a térségnek.

Örvendetes az a tény, hogy a hallgatóság körében ismét szép számmal voltak jelen a Milton Egyetem hallgatói.

A téma összetettségére, bonyolultságára és sokrétűségére, valamint annak közérdeklődésre számot tartó jellegére tekintettel „a beszélgetés fonala feltehetően még tovább gombolyodik”, ami egy újabb beszélgetés témájául szolgálhat.