Oldal kiválasztása

A Milton Friedman Egyetemen működő szellemi műhely az idei évben új kutatási tervvel és hiánypótló kiadványokkal kívánja újabb területekre kiterjeszteni a magyarországi zsidóság modern kori történetének feldolgozását.

A Milton Friedman Egyetemen (Milton) 2018. novemberétől működő Magyar Zsidó Történeti Intézetet a tudományos műhely alapításától kezdve igazgató Gecsényi Lajos professzor, levéltáros, történész, címzetes egyetemi tanár a tavalyi év végén benyújtotta a lemondását. A kiváló, és az intézmény működési kereteinek, stratégiai céljainak meghatározásában jelentős szerepet magára vállaló szakember távozását követően az egyetem a fenntartó Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel (EMIH) egyetértésben az idei év elejétől Dr. Haraszti György egyetemi tanárt kérte fel az intézet vezetésére.

Dr. Haraszti György Nyíregyházán született, 1947. január 11-én. A Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karán diplomázott 1970-ben, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán szerzett újabb diplomát 1981-ben. A Budapesti Műszaki Egyetemen lett egyetemi doktorrá (biokémia, 1973), PhD fokozatát pedig az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen szerezte meg (történelem, vallásbölcselet, 2004). Ugyanitt habilitált történelemből 2005 során.

Dr. Haraszti György 1982-ben lett Budapest Főváros Levéltárában csoportvezető, majd 1984-ben tudományos titkár (1987-ig). 1992-től 1997-ig az Amerikai Alapítványi Iskola és Gimnázium főigazgatójaként, majd 2000-től két évig a Budapesti Európa Intézet általános igazgatóhelyetteseként tevékenykedett. 1998-ban kezdte meg együttműködését az Országos Rabbiképző Intézet – Zsidó Egyetemmel, ahol a Történelem- és Vallásbölcseleti Tanszéket vezette, egyetemi magántanárként (1998–2006), illetve 2006-tól kezdve egyetemi tanárként. Mindeközben az MTA Történettudományi Intézet szakmai tevékenységét segítette, előbb tudományos munkatársként (1987–1992, 1997–2002), majd tudományos főmunkatársként (2002–2010), illetve tudományos tanácsadóként (2011). 2012-től az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében tudományos tanácsadó.

A felsoroltakon túl, Dr. Haraszti György egyéb meghatározó tudományos és közéleti szerepeket is magára vállalt: 1994–1998 között a Magyar–Zsidó Levéltár igazgatójaként, 2011-től a Holokauszt Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány kuratóriumának elnökeként, valamint 2012-től kezdődően a Scheiber Sándor-díj odaítélését meghatározó kuratórium tagjaként tevékenykedett 2017-ig. Erzsébetvárosi Zsidó Törtöneti Tár (Csányi u. 5.) kuratóriumi elnöksége volt 2018-2020 között. Szerkesztői tevékenysége is jelentős: 1992-től a Múlt és Jövő folyóirat/Múlt és Jövő Könyvkiadó történész szerkesztője, 2004-től az Attraktor Könyvkiadó „Judaika” sorozatát szerkeszti, de 1999-2003 között az OSIRIS Könyvkiadó „Judaika” sorozatának szerkesztői tisztségét is elvállalta, továbbá a 2001 és 2008 közötti időszakban a YIVO Lexicon szerkesztőbizottsági tagjaként is működött. 2003-ban kapta meg a Scheiber Sándor-díjat, 1996 óta pedig a Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztjét is magáénak tudhatja.

A Magyar Zsidó Történeti Intézet az elmúlt több, mint egy év során együttműködési megállapodást írt alá Budapest Főváros Levéltárával, a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével (iASK) közösen kutatói ösztöndíj pályázatot hirdetett, és 2019 novemberében tanulmánykötetet jelentetett meg, amelyben egyebek mellett a zsidóság Magyarország polgári fejlődésében a reformkortól betöltött szerepét, mobilitását, a két világháború között eluralkodó antiszemitizmust, a cionista mozgalom kezdeteit és a szocializmus időszakának a zsidóságot érintő intézkedéséit vizsgáló tanulmányokat közölt.

A tudományos műhely új igazgatója jelenleg a következő év szakmai feladatait és személyi kereteit jelöli ki, amelyek között különös hangsúlyt kap a magyarországi zsidóság 19-20. századi történetének feldolgozására irányuló új kutatási terv kidolgozása. Az elmúlt időszakban az intézet számos olyan, jelenleg kéziratos formában meglevő szakmai anyagot állított össze, amelyek publikálásra várnak. Ezek közlésre alkalmas formába rendezése mellett a kutatóintézet az idei évben a magyarországi zsidóság modern kori történetének minél szélesebb körű feldolgozását elősegítendő nyílt pályázatot hirdet, konkrét kutatási témákra vonatkozóan. A felsoroltakon túl a Magyar Zsidó Történeti Intézet tervei között szerepel, hogy a következő időszakban újabb területekre terjessze ki ismeretterjesztő tevékenységét.

Az Egyetem és a fenntartó EMIH megköszöni a leköszönő elnök Dr. Gecsényi Lajos munkáját és sok sikert kíván az Intézet tudományos munkáját vezető új elnök, Dr. Haraszti György tevékenységéhez