Oldal kiválasztása

Gerontoedukációs Kutatóközpont

Gerontoedukációs Kutatóközpont

A Milton Friedman Egyetem szakjain 2009-től egy, eddig csak nyugati egyetemeken működő mentorrendszert alakítottak ki, amelynek keretében a segítő tanárok külön is foglalkoznak az idősebb diákokkal, segítvén azok eredményes vizsgáit. Ennek következtében már egy fél év alatt érzékelhetők a pozitív hatások: az idősebb diákok tanulmányi eredményei javulnak, s a jelentkezések során a számuk is örvendetesen gyarapodik. Szintén jellemző, hogy elsősorban a levelező képzéseinkre “tanulópárok” is jelentkeznek, ahol édesanyák és gyermekeik közösen iratkoznak be egy-egy szakra, segítvén egymás tanulmányait, létrehozván az intergenerációs tanulás egy sajátos jó gyakorlatát.

Emellett 2009-ben a MFE-en az idősek helyzetével, problémáival foglalkozó tudományos műhelyt is létrehoztak, Gerontoedukációs Kutatóközpont néven. A rejtélyes névből a kutatóközpont azt jelzi, hogy a világ fejlettebbik részén minden országban, tudományos alapossággal foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy a társadalmak jelentősen idősödnek, a korfa fölfelé szélesedik. Nagyon fontos azonban, hogy időseink nemcsak egészségügyileg legyenek jó állapotban, hanem képesek legyenek minél tovább a munkaerőpiacon maradni, illetve átképezzék magukat új állásokra, korszerű ismeretekre. (sajnálatos módon Magyarország az utolsó helyen áll az EU-ban a legidősebbeknek szervezett tovább- és átképzések terén). A kutatóközpont ezekben a témákban szervez konferenciákat, kerekasztalokat, vitákat, könyvbemutatókat, a jövőben is ezek anyagait közzétesszük majd itt a Főiskola honlapján. Ezzel együtt a Gerontoedukációs Kutatóközpont adja ki a Gerontoedukáció c. szakfolyóiratot is, melynek számai megtalálhatók honlapunkon is.

Mindezek mellett a Kutatóközpont szervezi a Nyugdíjasok Óbudai Akadémiája képzési sorozatot, amely 2011 ősze óta zajlik főiskolánkon: plenáris előadások, kurzusok és konzultációk formájában, amelyeket 2015-től egy sikeres Szenior Klub egészít ki. Ezek a képzések jó alkalmak a geronto-andragógia szakirányos hallgatóinknak a szakmai gyakorlatra, s önálló kutatások végzésére is.

A Kutatóközpont koordinálja a külső képzési helyszíneken is az oktatási-közösségszervezési munkát: 2016 őszén immár 30 helyszínen van az MFE égisze alatt működős szeniorképzés, 3900 hallgatóval.

2016 TAVASZÁN AZ EMMI VÉDNÖKSÉGET ADOTT AZ IMMÁR ORSZÁGOS KÉPZÉSRE, ELISMERVÉN EZÁLTAL A KUTATÓKÖZPONT MŰKÖDÉSÉT.
KAPCSOLAT: JASZBERENYI.JOZSEF@UNI-MILTON.HU
NYUGDÍJASOK ÓBUDAI AKADÉMIÁJA

Gerontoedukációs kiadványaink

Könyvek

 • Az öregedés (szerk. Beregi Edit) (1984, Akadémiai)
 • Hildebrand, Paul: Félúton (Az öregedés lélektani megközelítése) (1995, Park)
 • Idősgondozási kézikönyv (2010, Geriáter Service kiadó)
 • Idősödés és globalizáció (szerk. Botos Katalin) (2009, Tarsoly)
 • Jászberényi József: Az aktív időskor lehetőségei Magyarországon (Bevezetés a geronto-andragógiába) (2009, Jaffa)
 • Jászberényi József: Geronto-edukáció (2011, PrintX-Budavár)
 • Kárpáti Sándor: Ezüsthajú nemzedék (2004, Szenior)
 • Katona Viktória: Érezzük jól magunkat időskorban (2003, Szenior, Győr)
 • Marék Antal: Hogyan éljen az idős ember? (1965, Medicina)
 • Marton István: Korkontroll. Egészség és aktivitás a csúcson túl is (2008, HVG-könyvek)
 • Ram Dass: Az öregedés művészete (2008, Mandala)
 • Robert N. Butler: Why Survive? Being old in America (2002 (1975), John Hopkins) (néhány oldalt belőle ld.
 • ttp://www.amazon.com/Why-Survive-Being-Old-America/dp/0801874254#reader_0801874254)
 • Schirrmacher, Frank: A Matuzsálem-összeesküvés (2007, Scolar)

Tanulmányok, cikkek, prezentációk