Geopolitikai Kutatóközpont

A Geopolitikai Kutatóközpont 2010-ben kezdte meg tevékenységét. Alapításának egyik legfőbb célja az volt, hogy támogassa az oktatók és hallgatók kutatásait s mindezek révén minél magasabb szintre emelje az akkor még főiskola oktató- és kutatómunkáját.

A Geopolitikai Kutatóközpontnak és ennek a „Geopolitika a 21. században” tudományos folyóiratának is kiemelt célkitűzése hazánk jelenlegi és jövőbeli szerepkörének kutatása, státusának erősítése a most formálódó többpólusú világpolitikai és világgazdasági rendszerben. A folyóirat címében is utal arra, hogy napjaink és az elkövetkező évtizedek világeseményeit kívánja kutatni, keresve a világpolitika és a világgazdaság hátterében álló folyamatok magyarázatát.

A kutatóközpont rendszeresen szervezett konferenciákat, melyhez kapcsolódóan angol és magyar nyelvű folyóirat (ISSN számmal rendelkező) kiadása is kapcsolódott. A konferenciák többek között a következi témában kerültek megrendezésre: „Geopolitika a 21. században”, „Kína a 21. század geopolitikai nagyhatalma?”, „Orosz és kínai befektetők Magyarországon”, „Turkey and Hungary in the 21st Century” című angol nyelvű konferencia.

A Geopolitikai Kutatóközpont 2013-tól kiemelten Közép- és Kelet-Európa geopolitikai kérdéseivel foglalkozik, a kutatóközpont akkori vezetőjének tudományos kutatómunkája révén. Az utolsó konferenciát 2017-ben tartottuk „Közép- és Kelet-Európa a 21. század többpólusú világában”. A konferencián több oktatónk is részt vett, a konferenciakötet 2018-ban jelent meg.

A kutatóközpont szervezésében rendeztük meg a Magyar Tudománynapi Ünnepe 2015 elnevezésű konferenciánkat a „A 21. századi migrációs válság. A migrációs válság hátterében lévő globális és nagytérségi politikai tényezők elemzése” címmel. A konferencia plenáris részében oktatóink tartották meg előadásaikat, melyet pódiumbeszélgetés követett.

2016-ban a kutatóközpont szervezésében tartottuk meg a Kutatók éjszakája rendezvényünket. Egy geopolitikai stratégiai játékot fejlesztettünk ki, melynek lényege a 21. század világpolitikai/világgazdasági rendszerének szimulációja volt. A rendezvényen oktatóink és hallgatóink és külsősök is részt vettek. A program az eredeti célkitűzésnek, miszerint a tudomány, a tudományos gondolkozás világát a társadalom minden tagja számára közelebb hozza, életszerűvé tegye kiválóan teljesített.

Az intézményünk 2017-ben a Magyar Rektori Konferenciával közös szervezésben helyt adott a Lengyel Management Professzorok éves nemzetközi konferenciájának, ahol a 40 fős lengyel delegáció mellett a magyar gazdasági egyetem vezetői is részt vettek. A konferencia 2 napján számtalan gazdasági, geopolitikai és menedzsment kérdés került napirendre.

2018-ban jelent meg a „Közép- és Kelet-Európa a 21. század többpólusú világában” című konferenciakötet.

Jelenleg a kutatócsoport/kutatóközpont szervezeti és személyi megújítása zajlik. Ez a gyakorlatban az új kutatási irányok kijelölését is jelenti, melyek középpontjában a digitális diplomácia és a kibertér geopolitikai kapcsolatainak vizsgálata áll. E témával kapcsolatosan rendeztük meg a Versenyképesség 2019 konferenciánkat, ahol a délutáni szekció ezzel a témával foglalkozott (Innovatív technológiák és versenyképesség a gazdaságban, a digitális diplomáciában és az oktatásban).