Gazdaságinformatikus alapképzési szak

Gazdaságinformatikus alapképzési szak

 

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése gazdaságinformatikus
Végzettség szintje alapfokozat
Képzési terület informatika
Képzési idő 7 félév
Szakmai gyakorlat ideje 1 félév
Elérhető tagozatok Nappali/Levelező
A képzés önköltsége Nappali tagozat: 250 000 Ft./félév
  Levelező tagozat: 230 000 Ft./félév
Szakfelelős Dr. Honfi Vid Sebestyén főiskolai tanár

Az informatika a gazdasági fejlődés egyik húzó ágazatának tekinthető a fejlett és a fejlődő világban egyaránt. A munkaerő-piacon komoly igény van olyan szakemberek iránt, akik gazdasági ismereteik mellett kellően jártasak az informatika területén is.

 

2018 őszén ÚJ specializációt indítunk „légiközlekedési rendszerek” címen. A specializáció témái a Garmin1000, légi jog, repülőgép általános ismeretek, repülés teljesítmény és tervezés, navigáció, a repülés alapjai, repülőtér ismeretek. A képzés tartalmazza a magánpilóta képzés (PPL) elméleti oktatási anyagát. Ennek árát az önköltség magában foglalja és Diákhitelből is finanszírozható!

 

A nappali és levelező tagozaton is elérhető képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képesek az információs társadalom feltétel- és értékrendszerében a valós üzleti folyamatok, és az azokban rejlő informatikai vonatkozású problémák megértésére és megoldására. Rendelkeznek tehát a mai gazdasági környezetben szükséges közgazdasági ismeretekkel és az üzleti tevékenység viteléhez szükséges informatikai tudással is. A szak elvégzése után a szakemberek képesek az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselésére, az információtechnológia korszerű lehetőségeit kihasználva a szervezetek tudásbázisának és üzleti intelligenciájának a növelésére. Ezzel hatékonyan tudnak hozzájárulni a szervezet eredményesebb működéséhez.

A gazdaságinformatikusok megfelelő ismeretekkel és jártassággal rendelkeznek a gazdasági tevékenységgel összefüggő informatikai problémák feltárására és megoldására, a vállalkozás számára szükséges informatikai alkalmazások kiválasztására, működtetésére és a működés elvárt minőségnek megfelelő felügyeletére. A képzés a közvetlenül hasznosítható ismeretek mellett a két kapcsolódó szakterület kellő mélységű elméleti tudásanyagának elsajátítására is koncentrál. Így az alapszak sikeres befejezése után a végzett szakemberek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés mester szinten történő folytatásához is.

A szak duális képzésben is elérhető, amely keretében a hallgató párhuzamosan vesz részt az egyetemi képzésben, illetve szerződött partnerünknél dolgozik is.

 

Az alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok képesek

 • a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására
 • az üzleti problémák megoldásának információtechnológiai támogatására
 • szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására
 • az adott szakterület új ismereteinek és eredményeinek a befogadására
 • folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására
 • kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegennyelv-ismeretük birtokában partnerekkel, gazdasági, közgazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre

 

Az alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok alkalmasak

 • üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, egyszerűbb programozási feladatok végrehajtására
 • rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök (üzleti modellezés és/vagy számítógéppel támogatott fejlesztés eszközei) használatára
 • adatbázisok tervezésével, létrehozásával és menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására
 • a gazdasági alkalmazások adaptációjára, az IT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatások kezdeményezésére, a végrehajtásban az együttműködésére
 • az üzleti és informatikai szakemberekkel együttműködve, felhasználva a leghatékonyabb IT-megoldásokat a gazdasági problémákra megoldási változatok készítésére, informatikai támogatás és/vagy fejlesztés kezdeményezésére, végrehajtására
 • a szervezet informatikai egységének menedzselésére, a működtetési kockázatok kezelésére, kisebb fejlesztési és üzemeltetési projektek tervezésére és irányítására, informatikai feladatok outsourcing megoldásaiban és auditálásában az együttműködésre
 • gazdasági alkalmazások működtetésére, felhasználói szolgáltatások ellátására (operatív, menedzsment-szintű és felsővezetői információigények meghatározására és kielégítésére, vállalatirányítási és döntéstámogató rendszerek használatára, kliens-szerver architektúrák és egyéb hálózati környezetek adat- és rendszermozgatási feladatainak ellátására)

 

A szakon oktatott témakörök

Az alapismeretek körében: Analízis, lineáris algebra, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, számítástudomány.

A gazdasági ismeretek témakörében: mikro- és makroökonómia, vállalati gazdaságtan, pénzügytan és vállalati pénzügyek, számvitel, EU-gazdálkodás, vezetési- és szervezési ismeretek, stratégiai tervezés, controlling.

A fentiekhez kiegészítésül az egyéni érdeklődés szerint választható tárgyak között szerepel a környezetgazdaságtan, marketing és marketing menedzsment, emberi erőforrás menedzsment és a projektmenedzsment.

Az informatikai tárgyak sorában: gazdaságinformatika alapjai, számítógép architektúrák, számítógép hálózatok, információ menedzsment, operációs rendszerek, programtervezés, adatbázis rendszerek, logisztika, e-business, folyamat-menedzsment, integrált rendszerek fejlesztése, adatbányászat, internet technológiák, és az információs rendszerek biztonsága. Választható többek között a weblapszerkesztés, titkosítás és adatrejtés, információs társadalom, közlekedésinformatika.

 

A légiközlekedési rendszerek specializáció témái

 • légi jog
 • repülőgép általános ismeretek
 • repülés teljesítmény és tervezés
 • emberi teljesítőképesség
 • meteorológia
 • navigáció
 • üzemeltetési eljárások
 • a repülés alapjai
 • kommunikáció
 • repülőtér ismeretek

 

 Az üzleti intelligencia specializáció témái

Üzleti intelligencia, mesterséges intelligencia és tudásreprezentáció, döntéstámogató és szakértői rendszerek, kockázatkezelés, tudás alapú technológiák, infrastruktúra menedzsment, minőség, audit.

 

Az informatikai biztonság specializáció témái

IT-biztonság, kockázatok, kockázatkezelés, a rendszerek elleni támadások, ezek érzékelése és megelőzése (hackerek és social engineering, adathalászat), számítógép-hálózatok biztonsága (vezetékes és vezeték nélküli rendszerek), biztonsági politika és rendszabályok, az alkalmazások és IT-rendszerek biztonsági auditálása, etikus hackelés, a biztonsággal kapcsolatos előírások és szabványok, felhasználó-kezelés és felhasználók oktatása.

Az Egyetem külön erőssége az idegen nyelvek magas színvonalú oktatása, amely a gazdaságinformatikusok számára is megteremti a nemzetközi környezetben való helytállás lehetőségét.

 

A szakmai gyakorlat helyszínei

gyakorlatilag bárhol, a legkeresettebb szakma a gazdásginformatikus: elemző, programozó, fejlesztő, biztonsági szakember, szoftverüzemeltető, az államigazgatásban és a versenyszférában egyaránt: hazai és multicégeknél, kis- és nagyvállalati közegben, de akár saját vagy start up vállalkozás keretében is

 

Munkaerő-piaci lehetőségek

A szakon oktatott témák, a képzés, a kötelező és szabadon választható tantárgyak lehetőséget adnak egy olyan komplex tudásbázis megszerzésére, amelynek birtokában a végzettek a hazai és nemzetközi gazdasági közösség érdemi munkatársaiként, illetve vezetőiként tudnak tevékenykedni. 

 

Érettségi követelmények

Az alábbiak közül kell választani: matematika és fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (informatikai ismeretek) v. szakmai előkészítő tárgy (informatikai alapismeretek).

Az alapszak esetében a felsőoktatási felvételi minimum-pontszám 280 pont.

 

Ha nincs elég pontod

Amennyiben nem rendelkezik az előírt minimum 280 ponttal, abban az esetben javasolt a Milton Friedman Egyetem Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzését választania, ahol felvételi minimum-pontszám 240 pont, és amely két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.

 

A szakon választható specializációk

 • légiközlekedési rendszerek
 • informatikai biztonság
 • üzleti intelligencia

 

Képzési és kimeneteli  követelmények

Mintatanterv nappali

Mintatanterv levelező

Írj nekünk üzenetet!