Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés

Általános tudnivalók

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens
Végzettség szintje:  A felsőfokú szakképzésben kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít
Képzési terület: Informatika
Képzési idő: 4 félév
Elérhető tagozatok: Nappali/Levelező
A képzés önköltsége: Nappali: 190 000 Ft/félév
Levelező: 180 000 Ft/félév
Szakfelelős: Dr. Honfi Vid Sebestyén főiskolai tanár  


A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS CÉLJA

 

A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdaságinformatikus szakemberek képzése, akik képesek a valós üzleti folyamatok megértésére, a folyamatokban rejlő problémák megoldásában szakmai irányítás mellett történő részvételre, az információtechnológia korszerű lehetőségeinek kihasználására, az üzleti informatikai feladatok megoldására, azok menedzselésének támogatására, az információtechnológiailag támogatott üzleti alkalmazások vállalati szintű, modellszemléletű alkalmazására, továbbá megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a képzés következő ciklusában történő folytatásához.

 

BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK

Adatbázis-tervező és -üzemeltető, Rendszergazda, Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető, Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető, Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus, Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató technikus, Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A felsőoktatási szakképzés esetében a felvételi minimum-pontszám 240 pont, amely bármelyik két érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható.

 

Mintatanterv nappali

Mintatanterv levelezős